Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie zálohovania

Keď je Zálohovanie zapnuté, aplikácia Norton 360 Online automaticky zálohuje vaše súbory, keď je váš počítač nečinný. Ak však chcete zálohovanie dočasne vypnúť, zapnúť ho môžete znovu z tohto programu.

Keď vypnete zálohovanie, stav zálohovania v hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online sa zmení z Chránené na Vypnuté. Keď je v stave Vypnuté, Norton 360 Online vypne celé automatické zálohovanie súborov. Ak chcete zálohovať súbory zo všetkých záložných sád, môžete použiť možnosť Spustiť zálohovanie teraz v hlavnom okne.

Zálohovanie môžete vypnúť alebo zapnúť v okne Nastavenia, v okne Nastavenia zálohovania alebo v okne Podrobnosti zálohovania.

Vypnutie alebo zapnutie zálohovania z okna Nastavenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v sekcii Rýchle ovládanie a vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Zálohovanie vypnite odškrtnutím položky Zálohovanie.

  • Zálohovanie zapnite zaškrtnutím položky Zálohovanie.

Vypnutie alebo zapnutie zálohovania z okna Nastavenia zálohovania

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na tlačidlo Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v sekcii Podrobné nastavenia kliknite na položku Nastavenia zálohovania.

 3. V okne Nastavenia zálohovania vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete vypnúť zálohovanie, prepnite vypínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

  • Ak chcete zálohovanie zapnúť prepnite vypínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

 4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

Vypnutie alebo zapnutie zálohovania z okna Podrobnosti zálohovania

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Zobraziť podrobnosti.

 2. V okne Podrobnosti zálohovania v sekcii Činnosti, ktoré môžete vykonať vykonajte jednu z nasledovných akcií:

  • Zálohovanie vypnite kliknutím na položku Vypnúť zálohovanie.

  • Zálohovanie zapnite kliknutím na položku Zapnúť zálohovanie.

Informácie o nastaveniach zálohovania

Zálohovanie súborov

Obnova súborov

O zálohovaní a obnovení Norton

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19828915_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011