Iné produkty

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

Kategóriu súborov môžete resetovať na jej štandardné prípony súborov. Keď resetujete kategóriu súborov, aplikácia Norton 360 Online obnoví implicitnú príponu súboru, ktorú ste predtým odstránili a odstráni prípony súborov, ktoré ste pridali.

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

  2. Na karte Čo pri položke Typy súborov začiarknite možnosť Úprava typu súboru.

  3. V sekcii Typy súborov vedľa kategórie súborov kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na položku Resetovať na štandardné prípony.

  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

O príponách záložného súboru

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

O kategóriách záložných súborov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19828886_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011