Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Každá kategória záložného súboru obsahuje zoznam implicitných prípon súboru. Avšak štandardnú príponu súboru alebo príponu súboru, ktorú ste pridali do kategórie záložných súborov, môžete odstrániť. Aplikácia Norton 360 Online identifikuje súbory s príponou, ktorú ste odstránili, a pri ďalšom spustení zálohovania tieto súbory už nebude zálohovať. Napríklad nechcete zálohovať dokumenty s príponou RTF v kategórii Dokumenty Office. V tom prípade môžete z danej kategórie vyňať súbory s príponou RTF.

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

  2. Na karte Čo pri položke Typy súborov začiarknite možnosť Úprava typu súboru.

  3. V sekcii Typy súborov vedľa kategórie súborov kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

  4. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte príponu súboru a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

O príponách záložného súboru

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

O kategóriách záložných súborov

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828879_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011