Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Každá kategória záložného súboru obsahuje zoznam implicitných prípon súboru. Príponu súboru však môžete pridať do kategórii záložných súborov. Aplikácia Norton 360 Online identifikuje súbory s príponou, ktorú ste pridali, a ktoré ste zálohovali do tejto kategórie súborov. Napríklad ak chcete v kategórii dokumenty Office zálohovať dokumenty s príponou súboru FM, k tejto kategórii môžete pridať príponu súboru FM.

Môžete tiež upravovať existujúcu príponu súboru alebo príponu súboru, ktorú ste pridali.

Prípona súborov môže obsahovať maximálne 10 znakov.

Pridať príponu súboru kategórie záložných súborov.

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo pri položke Typy súborov začiarknite možnosť Úprava typu súboru.

 3. V sekcii Typy súborov vedľa kategórie súborov kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na možnosť Pridať novú.

 5. Napíšte príponu súboru, ktorú chcete pridať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo pri položke Typy súborov začiarknite možnosť Úprava typu súboru.

 3. V sekcii Typy súborov vedľa kategórie súborov kliknite na tlačidlo Konfigurovať.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, vyberte príponu súboru, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť.

 5. Upraviť príponu súboru.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Resetovanie kategórie zálohovania na štandardné prípony súborov

O príponách záložného súboru

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828861_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011