Iné produkty

O príponách záložného súboru

Prípona súboru je reťazec znakov, ktorý sa pridáva do názvu súboru a používa sa na identifikovanie formátu súboru. Aplikácia Norton 360 Online používa príponu súboru na zálohovanie súborov, ktoré sú vo vašom počítači v rôznych kategóriách. Každá kategória záložného súboru obsahuje zoznam implicitných prípon súboru. Keď spustíte zálohovanie, Norton 360 Online identifikuje súbory podľa ich prípon a kategórií záložného súboru. Napríklad ak chcete v kategórii dokumenty Office zálohovať dokumenty s príponou súboru FM, k tejto kategórii môžete pridať príponu súboru FM.

Pomocou možnosti Úprava typu súborov na karte Čo v okne Spravovanie záložných sád môžete pridávať, upravovať alebo odstraňovať súborové prípony v jednotlivých kategóriách zálohovania. Keď začiarknete možnosť Úprava typu súborov, pomocou položky Konfigurovať pri jednotlivých kategóriách zálohovania môžete upraviť súborové prípony v danej kategórii.

Pomocou možnosti Úprava typu súborov na karte Čo v okne Spravovanie záložných sád môžete vykonávať tieto činnosti:

 • Môžete prezerať prípony súborov, ktoré sú už uvedené v kategórii záložné súbory.

  Táto možnosť vám pomáha uistiť sa, či v zozname už sú prípony súborov, ktoré ste chceli zálohovať.

 • Do tohto zoznamu môžete pridať príponu súboru alebo upravovať príponu súboru, ktorá už je v tomto zozname.

  Táto možnosť pomáha zaistiť, aby aplikácia Norton 360 Online musela pri budúcom spustení zálohovania vyzálohovať súbory s príponami, ktoré ste pridali.

 • Z existujúceho zoznamu môžete odstrániť príponu súboru alebo tú príponu súboru, ktorú ste pridali.

  Táto možnosť pomáha zaistiť, aby aplikácia Norton 360 Online po nasledujúcom spustení zálohovania nezálohovala súbory, ktoré nechcete zálohovať.

 • Kategóriu súborov môžete resetovať na jej predvolené prípony súborov.

  Táto možnosť umožňuje obnoviť zmeny, ktoré ste v kategórii zálohovaných súborov urobili.

Prípony súborov nie sú závislé od záložnej sady. Ak v kategórii záložných súborov zmeníte príponu súboru, táto zmena platí pre všetky záložné sady.

Pridanie alebo úprava prípony súboru v kategórii záložných súborov

Odstránenie prípony súboru z kategórie zálohovania

Pridávanie súborov a priečinkov do záložnej sady

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19828851_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011