Iné produkty

História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti

V okne História zabezpečenia - Rozšírené podrobnosti si môžete prezrieť viac informácií o položkách, ktoré vyberiete z rôznych prehľadov História zabezpečenia. Môžete tiež vykonať ľubovoľnú akciu, ktorá je k dispozícii pre vybranú položku, ako trebárs možnosti Dôverovať alebo Zakázať sieť, ktoré sa nachádzajú v tomto okne.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje pokročilé informácie o vami vybranej položke v rozbaľovacom zozname Zobraziť v okne História zabezpečenia, a to v nasledujúcich kategóriách.

 • Prehľad výstrah

  Panel Prehľad výstrah zobrazuje nasledovné informácie o príslušnej položke:

  Závažnosť

  Zobrazí úroveň rizika vybranej položky.

  Rozličné úrovne rizika zabezpečenia sú Vysoká, Stredná, Nízka a Informatívna.

  Činnosť

  Zobrazuje činnosť, ktorá bola vykonaná aplikáciou Norton 360 Online.

  Dátum a čas

  Zobrazí dátum a čas činnosti.

  Stav

  Zobrazí stav akcie, ktorá sa konala na danej položke.

  Odporúčaná akcia

  Zobrazuje akcie, ktoré by ste mohli chcieť vykonať.

 • Rozšírené podrobnosti

  Panel Rozšírené podrobnosti zobrazuje podrobné informácie o príslušnej položke. Podáva podrobnosti ako úroveň rizika, kategória rizika, dátum odoslania, popis rizika a odporúčané akcie pre rôzne položky Histórie zabezpečenia.

 • Akcie

  Možnosti na paneli Akcie sa líšia v závislosti od možností, ktoré vyberiete v rozbaľovacom zozname Zobraziť v okne História zabezpečenia. Vaše možnosti sú:

  Dôverovať

  Umožňuje všetkých počítačom na vybranej sieti komunikovať s vaším počítačom.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Siete a pripojenia.

  Zakázať

  Blokuje prístup do alebo z vybraného počítača, alebo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Siete a pripojenia.

  Odstrániť dôveryhodné

  Odstráni dôveryhodný stav z vybraného počítača alebo zo všetkých neklasifikovaných počítačov vo vybranej sieti.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Siete a pripojenia.

  Odstrániť obmedzené

  Z vybraného počítača alebo všetkých neklasifikovaných počítačov na vybranej sieti sa odstráni stav Obmedzené.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Siete a pripojenia.

  Povoliť

  Vybranému programu sa povolí prístup na Internet.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Činnosti.

  Zobraziť pravidlo

  Táto akcia zobrazí v okne Riadenie programov aplikácie Norton 360 Online pravidlo brány firewall, ktoré slúži na riadenie pokusov o prístup na Internet vybraného programu.

  Táto možnosť je dostupná v okne Brána firewall - Činnosti.

  Prestať ma upozorňovať

  Aplikácii Norton 360 Online sa zabráni oznamovať vám, keď v budúcnosti zablokuje vybraný podpis útoku.

  Táto možnosť je dostupná v okne Prevencia pred narušením.

  Upozorniť ma

  Aplikácii Norton 360 Online sa povolí oznamovať vám, keď v budúcnosti zablokuje vybraný podpis útoku.

  Táto možnosť je dostupná v okne Prevencia pred narušením.

 • Spravovanie rizík

  Na paneli Spravovanie rizík sa zobrazujú odkazy na všeobecné informácie týkajúce sa vybranej položky. Pri niektorých položkách Histórie zabezpečenia vám toto zobrazenie umožní prístup k príslušnému panelu nastavení okna Norton 360 Online.

Informácie o histórii zabezpečenia

O histórii zabezpečenia - okno Rozšírené podrobnosti

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19803667_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 29.09.2011