Iné produkty

Monitorovanie riadenia COM

Funkcia Monitorovanie riadenia COM pomáha zabezpečiť, aby nebezpečné programy nemohli ovplyvňovať správanie aplikácie prostredníctvom objektov COM riadených dokladaním príkladov.

COM je špecifikácia vyvinutá spoločnosťou Microsoft, určená pre vytváranie základných softvérových súčastí, ktoré môžu byť poskladané do programov alebo pridať funkcionalitu existujúcim programom fungujúcim na platformách Microsoft Windows.

Komponenty COM obsahujú definície objektov COM, ktoré používajú. Tieto definície sú známe ako triedy. Keď v programe vytvoríte objekt COM, vytvoríte tým príklad triedy, ktorá je obsiahnutá v komponente COM. Program môže ktokoľvek upravovať pomocou dokladania príkladov objektov COM. Účel modifikovania programu môže byť v niektorých prípadoch nebezpečný. Keď je funkcia Riadenie COM aktívna, upozorňuje vás na to, či sa nebezpečný program pokúša doložiť objekty COM príkladom. Potom môžete takéto programy buď povoliť, alebo zablokovať. Programy, ktorých spúšťanie povolíte, sa automaticky zaznamenajú v dialógovom okne Monitorovanie riadenia COM.

Podrobnosti o programe si pozrite kliknutím na jeho zápis v tomto dialógovom okne.

V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú podrobné zápisy o programe.

Úplná cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Inteligentnej bráne firewall

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19794932_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.08.2011