Iné produkty

Monitorovanie stavu produktu

V okne Monitorovanie stavu produktu môžete nastaviť sledovanie alebo ignorovanie stavu zabezpečenia Ochrany proti vírusom, Brány firewall, Ochrany identity a rôznych ďalších funkcií. Upozorňuje na stav zabezpečenia pripojenia počítača na internet a na nežiaduce komunikačné aktivity. Taktiež monitoruje výskyt vírusov, spyware alebo iných hrozieb v počítači a súčasne monitoruje rôzne funkcie (napríklad zálohovanie).

Príklad: začiarknete možnosť monitorovania Inteligentnej brány firewall v okne Monitorovanie stavu produktu, a potom vypnete Inteligentnú bránu firewall. V takomto prípade sa stav zabezpečenia aplikácie Norton 360 Online zmení na Ohrozené. Ak však Inteligentná brána firewall nie je začiarknutá (je ignorovaná), stav zabezpečenia aplikácie Norton 360 Online sa nezmení ani po vypnutí Inteligentnej brány firewall.

Môžete začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie možností monitorovania stavu funkcie produktu alebo ju ignorovať.

V okne Monitorovanie Stavu Produktu sú dostupné nasledujúce možnosti:

Ochrana proti vírusom

Funkcia Ochrana proti vírusom chráni váš počítač proti hrozbám zabezpečenia, ktoré môžu ohroziť vaše osobné údaje a súkromie.

Okno Monitorovanie stavu produktu umožňuje nastaviť sledovanie alebo ignorovanie nasledujúcich položiek:

  • Automatická ochrana

  • Rozšírená ochrana SONAR

  • Preverenie vírusov a spyware

  • Preverenie prichádzajúcich e-mailov

  • Preverenie odchádzajúcich e-mailov

  • Ochrana proti spywaru

Brána firewall

Brána firewall kontroluje pripojenie počítača na Internet s cieľom chrániť počítač pred nežiaducou komunikáciou a útokmi z Internetu.

Okno Monitorovanie stavu produktu umožňuje nastaviť sledovanie alebo ignorovanie nasledujúcich položiek:

  • Inteligentná brána firewall

  • Prevencia pred narušením

  • Ochrana prehliadača

Ochrana identity

Možnosť Bezpečné surfovanie v sekcii Ochrana identity umožňuje nastaviť sledovanie alebo ignorovanie stavu funkcie Bezpečné surfovanie.

Ak zapnete Bezpečné surfovanie, zapnú sa funkcie Ochrana proti phishingu a Norton Safe Web aplikácie Norton 360 Online. Ochrana proti phishingu analyzuje úroveň zabezpečenia internetových stránok, ktoré navštevujete. Funkcia Norton Safe Web poskytuje bezpečné prostredie na prehliadanie internetu tým, že vedľa každého výsledku vyhľadávania zobrazuje ikonu ohodnotenia.

Keď zrušíte začiarknutie tejto možnosti, Norton 360 Online nezmení stav zabezpečenia funkcie Ochrana identity, ani keď bude Bezpečné surfovanie vypnuté.

Rôzne

Možnosť Zálohovanie v sekcii Rôzne umožňuje nastaviť sledovanie alebo ignorovanie stavu funkcie zálohovania v aplikácii Norton 360 Online.

Pomocou funkcie Zálohovanie si môžete naplánovať zálohovanie dôležitých súborov a zložiek na požadované miesto. Keď zrušíte začiarknutie tejto možnosti (ignorujete ju), Norton 360 Online nezmení stav zabezpečenia funkcie Zálohovanie, ani keď Zálohovanie nebude nakonfigurované.

O nastaveniach ochrany proti vírusom

O nastaveniach ochrany identity

O nastaveniach brány firewall

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19750248_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.07.2011