Iné produkty

Filter

Na karte Filter môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Norton AntiSpam. Po zapnutí funkcie Norton AntiSpam môžete nastaviť nasledujúce:

  • Výnimky adresára

  • Zoznam povolených odosielateľov

  • Zoznam blokovaných odosielateľov

  • Webový dotaz

  • Chránené porty

Vypnutím funkcie Norton AntiSpam sa zvýši pravdepodobnosť prijímania nevyžiadaných e-mailových správ. Zapnutím funkcie Norton AntiSpam chránite svoj e-mailový klientsky program pred nevyžiadaným online obsahom. Preto sa uistite, že je funkcia Norton AntiSpam zapnutá.

Na karte Filter môžete konfigurovať funkciu Norton AntiSpam pomocou týchto možností:

Filter

Možnosť

Popis

Odporúčanie

Výnimky adresára

Umožňuje vylúčiť e-mailové adresy, ktoré nemajú byť automaticky pridané z adresára do Zoznamu povolených odosielateľov.

Vylúčte e-mailové adresy, ktoré nesmú byť automaticky pridané z adresára do Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov.

Možnosť Výnimky Adresára použite ešte pred importovaním adresára. Zadajte všetky e-mailové adresy, ktoré nechcete importovať z adresára podporovaného e-mailového pogramu do Zoznamu povolených odosielateľov.

Zoznam povolených odosielateľov

Umožňuje zadať konkrétne adresy a domény (napríklad symantec@symantec.com), z ktorých chcete prijímať e-mailové správy.

Do Zoznamu povolených odosielateľov vždy vložte všetky e-mailové adresy a domény, ktoré poznáte. Táto možnosť zabraňuje prípadnej strate dôležitých e-mailových správ od známych odosielateľov.

Zoznam blokovaných odosielateľov

Umožňuje zadať konkrétne adresy a domény, z ktorých nechcete prijímať e-mailové správy.

Funkcia Norton AntiSpam označí všetky e-mailové správy z týchto adries alebo domén za nevyžiadanú poštu.

Do Zoznamu blokovaných odosielateľov zaraďte podozrivé e-mailové adresy a domény, aby vás neobťažovali nevyžiadané e-mailové správy z týchto adries a domén.

Webová otázka

Umožňuje webovým serverom spoločnosti Symantec filtrovať nevyžiadané e-maily, ktoré miestne filtre klasifikujú ako legitímne

V záujme účinného zisťovania nevyžiadanej pošty vždy používajte filter Webový dotaz.

Chránené porty

Umožňuje nakonfigurovať e-mailové porty POP3 a SMTP a chrániť tak e-mail.

Ak sú čísla portov SMTP a POP3 pre váš e-mailový program odlišné od predvolených čísel portov, musíte aplikáciu Norton 360 Online nakonfigurovať.

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

O funkcii Norton AntiSpam

Nastavenie možnosti Vylúčené položky z adresára

Konfigurácia portov POP3 a SMTP

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19732388_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011