Iné produkty

Informácie o nastaveniach plánovania úloh

Nastavenia plánovania úloh umožňujú stanoviť úlohy, ktoré bude aplikácia Norton 360 Online automaticky spúšťať v prípade nečinnosti počítača. Taktiež slúžia ako pomôcka pri plánovaní činností, týkajúcich sa zabezpečenia, výkonu a zálohovania.

Funkcia Plánovanie úloh obsahuje nasledujúce nastavenia:

Automaticky spúšťané úlohy

Toto nastavenie umožňuje určovať úlohy, ktoré sa spustia automaticky na pozadí v prípade nečinnosti počítača.

Tieto automaticky spúšťané úlohy zahŕňajú činnosti, ktoré súvisia s funkciami Zabezpečenie počítača a Ladenie počítača.

Vaše možnosti sú:

 • Dočasné Súbory Internet Explorer

 • Dočasné Súbory systému Windows

 • História prehliadača Internet Explorer

 • Optimalizácia Disku

 • Vyčistenie registra

Plánovanie

Umožňuje naplánovať aktivity týkajúce sa zabezpečenia počítača a jeho ladenia.

Môžete určiť, ako často bude aplikácia Norton 360 Online preverovať zabezpečenie systému a vyhľadávať prípadné problémy v jeho výkone, a kedy bude vykonávať zálohovanie.

Na naplánovanie vlastných aktivít týkajúcich sa zabezpečenia počítača a jeho ladenia máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

 • Automatické (odporúčané)

  Táto možnosť je odporúčanou možnosťou. Aplikácia Norton 360 Online zisťuje čas, kedy je počítač nečinný, a potom automaticky spustí príslušné úlohy.

 • Týždenne

  Spustenie úloh môžete naplánovať na týždennom základe. Musíte určiť deň a čas. Taktiež môžete určiť, či sa naplánované úlohy musia spustiť iba vtedy, keď je počítač v stave nečinnosti.

 • Mesačne

  Spustenie úloh môžete naplánovať na mesačnom základe. Musíte určiť čas a deň mesiaca. Taktiež môžete určiť, či sa naplánované úlohy musia spustiť iba vtedy, keď je počítač v stave nečinnosti.

 • Manuálne plánovanie

  Úlohy môžete spúšťať manuálne.

Výkon počítača sa maximalizuje, ak naplánujete spustenie kritických operácií vtedy, keď sa počítač nachádza v stave nečinnosti. Aplikácia Norton 360 Online určí, že počítač je nečinný vtedy, keď počas trvania časového limitu (určuje ho používateľ) nedôjde k žiadnej aktivite myši ani klávesnice. Keď naplánujete preverovanie s týždennou alebo mesačnou periodicitou a označíte možnosť Spustiť iba počas nečinnosti, aplikácia Norton 360 Online bude váš počítač kontrolovať iba vtedy, keď je nečinný. Aby bol počítač výkonnejší, Symantec odporúča označiť voľbu Spúšťať iba počas nečinnosti.

Na prechod do okna Spravovanie záložných sád môžete použiť možnosť Kliknutím sem naplánujte zálohovanie. Záložnú sadu môžete naplánovať na karte Kedy.

O plánovaní automatických úloh

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19651075_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011