Iné produkty

Informácie o nastaveniach zálohovania

Nastavenia zálohovania v aplikácii Norton 360 Online môžete použiť na konfiguráciu zálohovania systému počítača.

Funkcia Zálohovanie v aplikácii Norton 360 Online umožňuje vykonávať nasledujúce úlohy:

 • Vyberať súbory, ktoré chcete zálohovať.

 • Vyberať umiestnenie na uloženie zálohovaných súborov.

 • Priraďovať plán na spustenie zálohovania.

Okrem nastavovania úloh zálohovania môžete v Nastaveniach zálohovania v aplikácii Norton 360 Online jednoducho zistiť stav zálohovania konkrétneho súboru bez spustenia aplikácie. V okne Nastavenia zálohovania môžete vypnúť alebo zapnúť Zálohovanie.

V sekcii Zálohovanie máte k dispozícii tieto možnosti:

Spravovanie záloh

Umožňuje určiť, ktoré dôležité súbory sa budú zálohovať, na aké miesto a v akom čase.

Pomocou možnosti Konfigurovať môžete určiť zdroj, cieľ a plán zálohovania.

Ikony stavu zálohovania

Umožňuje zobraziť stav zálohovania súboru pridaním ikony stavu do ikony súboru

Ikona stavu môže vyzerať takto:

 • Zelená ikona so značkou začiarknutia

  Označuje, že súbor bol zálohovaný

  Ikona sa zmení na modrú so šípkami, ak súbor upravíte.

 • Modrá ikona so šípkami

  Označuje, že súbor nebol zálohovaný

  Ikona sa zmení na zelenú, ak aplikácia Norton 360 Online automaticky zálohuje počas stavu nečinnosti počítača.

 • Sivá ikona s lomkou

  Označuje, že súbor bol vyňatý zo zálohovania

  Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje stav vypnutého zálohovania súboru, keď tento súbor vylúčite z ktorejkoľvek záložnej sady.

Jednotka zálohy Norton

Umožňuje zobraziť v programe Windows Explorer zoznam cieľov pre zálohovanie, kde sú zálohované vaše súbory

Môžete tiež pridať súbor do záložnej sady alebo vymazať súbor zo záložnej sady. Okrem toho môžete obnoviť súbor zo záložnej sady na jednotke zálohy Norton na požadované miesto.

Kontextová ponuka

Umožňuje pridať alebo vylúčiť súbor alebo priečinok zo záložnej sady pomocou kontextovej ponuky zobrazenej kliknutím pravým tlačidlom myši

Táto možnosť je k dispozícii po nakonfigurovaní zálohovania v okne Spravovanie záložných sád. Uvádza zoznam všetkých dostupných záložných sád a zjednodušuje prácu so zálohami.

Stránka s vlastnosťami

Umožňuje zobraziť stav zálohovania každej záložnej sady na karte Zálohovanie na stránke s vlastnosťami súboru, ktorú ste zahrnuli do zálohovania.

Uvádza zoznam všetkých dostupných záložných sád spolu s dátumom a časom ich posledného zálohovania. Takisto zobrazuje príslušnú prekrývajúcu ikonu, ktorá informuje o tom, či je daný súbor zahrnutý v konkrétnej záložnej sade, alebo či je z nej vylúčený.

O zálohovaniach

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19650995_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011