Iné produkty

Informácie o nastaveniach integrácie do klienta

Karta Integrácia do klienta v okne s nastaveniami pre Ochranu proti nevyžiadanej pošte obsahuje zoznam podporovaných e-mailových programov, alebo klientov, ktorí sú nainštalovaní v počítači, spolu s ich adresármi.

Na karte Integrácia používateľa máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

E-mailoví klienti

Norton 360 Online podporuje integráciu Norton AntiSpam s Microsoft Outlook a Outlook Express. V systéme Windows Vista aplikácia Norton 360 Online taktiež podporuje integráciu funkcie Norton AntiSpam s aplikáciou Windows Mail.

Keď spustíte e-mailového klienta, aplikácia Norton AntiSpam sa integruje do e-mailového klienta.

Adresáre

Aplikácia Norton 360 Online podporuje integráciu aplikácie Norton AntiSpam s adresármi e-mailových klientov, z ktorých bude aplikácia Norton AntiSpam importovať e-mailové adresy.

Do Zoznamu povolených odosielateľov môžete tiež importovať zoznam adries z e-mailového programu. Importovať adresy do Zoznamu povolených odosielateľov môžete aj bez integrovania funkcie Norton AntiSpam do klientskych e-mailových programov.

Možnosť Spätná väzba pod riadkom Rôzne umožňuje posielať spätnú väzbu o chybne klasifikovaných e-mailových správach do spoločnosti Symantec

Možnosť je k dispozícii, iba ak je v počítači nainštalovaná aplikácia Microsoft Outlook alebo Outlook Express.

Po zapnutí možnosti Uvítacia obrazovka v riadku Rôzne budete pri každom spustení e-mailového programu vidieť stručné informácie o funkcii Norton AntiSpam. Ak nechcete, aby sa zobrazovala uvítacia obrazovka, možnosť Uvítacia obrazovka môžete vypnúť.

Nasledovné e-mailové programy (klienti) nepodporujú integráciu do klienta:

  • Outlook 2010, 64-bitový

  • Thunderbird

  • Windows Mail

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19650960_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011