Iné produkty

Správca spustenia

Správca spustenia pomáha spravovať a ovládať programy spúšťané pri spustení systému tak, aby sa zrýchlilo spúšťanie počítača.

Správcu spúšťania môžete použiť na správu programov s nasledovnými príponami:

 • spustiteľné súbory systému Windows (.exe)

 • systémové súbory systému Windows (.sys)

 • súbory dynamicky pripájaných knižníc (.dll)

 • súbory s ovládacími prvkami ActiveX (.ocx)

V okne Správca spustenia si môžete prezerať nasledovné podrobnosti:

Názov programu

Uvádza názvy programov, ktoré sú zahrnuté do skupiny programov pri spustení

Tieto informácie pomáhajú rozhodnúť, či chcete spustiť daný program počas spúšťania systému alebo ho spustíte neskôr. Navyše môžete kliknutím na názov programu a zobraziť tak v okne File Insight podrobné informácie o programe.

Okno File Insight sa zobrazuje iba v prípade súborov EXE a MSI.

Využívanie komunitou

Umožňuje zobraziť využívanie programu komunitou a tým zistiť obľúbenosť daného programu

Spoločnosť Symantec používa pri hodnotení dôveryhodnosti programov a pri ich zaraďovaní medzi dobré programy prísne štatistické metódy.

Využitie zdrojov

Uvádza podrobnosti o využití zdrojov programom a vplyv programu na celkové využitie procesora vášho počítača.

Okrem toho obsahuje informácie o výkonnostnej úrovni programu po ďalšom prihlásení do počítača.

Zap./Vyp.

Uvádza, či sa daný program spúšťa pri spustení systému

Túto možnosť môžete použiť na vypnutie alebo zapnutie programu počas spúšťania. Štandardne sú všetky programy zapnuté. Keď zrušíte začiarknutie políčka, zobrazí sa stav Vyp., a keď ho začiarknete, zobrazí sa stav Zap..

Odložené spustenie

Uvádza, či sa má položka pri spustení systému spúšťať oneskorene

Pomocou tejto možnosti môžete odložiť spustenie programu po zapnutí počítača.

Keď začiarknete políčko, program sa nespustí počas štartu systému, ale spustí sa neskôr. Keď zrušíte začiarknutie tohto políčka, program sa spustí počas spúšťania systému.

Aplikácia Norton 360 Online odloží spustenie odložených programov na päť minút. Prvý odložený program v okne Správca spustenia sa spustí päť minút po zapnutí počítača. Každý nasledovný odložený program sa spustí s ďalším oneskorením 10 sekúnd.

Pomocou odkazu Spustiť položky s odloženým spustením môžete manuálne spustiť všetky aplikácie, ktorých spustenie ste odložili.

Keď pomocou aplikácie Norton 360 Online odložíte spustenie programu a ak neskôr nakonfigurujete program, aby sa spúšťal počas štartu, aplikácia Norton 360 Online automaticky aktualizuje nastavenia štartovania tohto programu.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje podrobnosti o využívaní súboru komunitou pod týmito podmienkami:

Niekedy si môžete všimnúť, že na zozname programov spúšťaných pri štarte nejaké programy chýbajú. Aplikácia Norton 360 Online odstraňuje programy spúšťané pri štarte zo zoznamu z nasledujúcich príčin:

 • Keď zakážete program, ktorý je nastavený na spúšťanie pri štarte.

 • Keď aktualizujete program, ktorý môže eventuálne resetovať všetky nastavenia spúšťania na predvolené hodnoty.

 • Keď na správu programov spúšťaných pri štarte použijete iný program.

 • Keď upravíte kľúče databázy Registry ručne.

Programy so zakázaným alebo odloženým spustením však budú stále dostupné v počítači. Oneskorené programy môžete spustiť manuálne ešte pred tým, ako ich aplikácia Norton 360 Online spustí automaticky po uplynutí doby automatického odloženia spustenia programov.

V spodnej časti okna môžete navyše nájsť nasledovné informácie:

 • Celkový počet aplikácií, ktoré sú zahrnuté počas spúšťania systému

 • Celkový počet aplikácií, ktoré sú nakonfigurované na spustenie počas spúšťania systému

 • Celkový počet aplikácií s odloženým spustením

Na spustenie programov s odloženým spustením môžete použiť odkaz Spustiť položky s odloženým spustením.

Ak chcete pridať položku spúšťanú pri spustení, môžete otvoriť priečinok Pri spustení dostupný v ponuke Štart systému Windows a pridať požadované programy. Viac informácií o pridávaní programov do priečinka Pri spustení systému Windows nájdete na internetovej stránke technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo v Pomocníkovi online systému Windows.

O Správcovi spustenia

Zakázanie alebo povolenie spúšťania položiek pri spustení systému

Správa položiek pri spustení

O vyladení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19213917_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011