Iné produkty

Správa záložných sád - Položky zahrnuté alebo vylúčené zo zálohovania

V tomto okne môžete spravovať súbory a priečinky, ktoré chcete zahrnúť alebo vylúčiť zo záložnej sady.

Toto okno obsahuje zoznam položiek, ktoré ste odstránili z kategórií súborov. Položky, ktoré ste odstránili z kategórií súborov sú uvedené ako vylúčené súbory.

Predvolene aplikácia Norton 360 Online zo záložnej sady vylučuje niektoré priečinky s údajmi programov a bežné ukážkové priečinky s údajmi.

V systéme Windows XP sú vylúčené nasledujúce priečinky:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Music\Sample Music\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Videos\Sample Videos\

V systémoch Windows Vista a Windows 7 sú vylúčené nasledujúce priečinky:

  • C:\Program Data\

  • C:\Používatelia\Verejné\Verejná hudba\Ukážka hudby\

  • C:\Používatelia\Verejné\Verejné obrázky\Ukážka obrázkov\

  • C:\Používatelia\Verejné\Verejné videá\Ukážkové videá\

Ak však chcete ľubovoľný z týchto priečinkov zahrnúť do záložnej sady, zvoľte priečinok a kliknite na možnosť Vymazať zo zoznamu. Uistite sa, že ste priečinok pridali do záložnej sady pomocou možnosti Včleniť priečinok.

Aplikácia Norton 360 Online používa zoznam prípon v každej kategórii súborov na automatické pridávanie súborov do zálohovania. Aplikácia Norton 360 Online však nepridáva súbory s príponou, ktorá nie je uvedená v žiadnej kategórii súborov.

Tieto súbory môžete pridať do zálohovania nasledujúcimi spôsobmi:

  • Pridanie prípony súboru alebo jeho typu do príslušnej kategórie súborov.

  • Manuálne pridanie súboru do záložnej sady.

Kategória Ďalšie typy súborov zahŕňa súbory, ktoré aplikácia Norton 360 Online nepridáva do žiadnej kategórie súborov a ktoré do záložnej sady pridávate manuálne.

Toto okno obsahuje nasledujúce sekcie s podrobnými informáciami o súboroch alebo zložkách:

Názov

Umožňuje vidieť podrobné informácie o súboroch alebo priečinkoch, ktoré chcete manuálne zahrnúť alebo vylúčiť zo záložnej sady.

Môžete vidieť pôvodné umiestnenie zálohovanej položky.

Typ

Umožňuje vidieť, či zahrnutá alebo vylúčená položka je súbor alebo zložka

Pravidlo

Umožňuje zobraziť stav zálohovanej položky

Môžete vidieť, či je položka zahrnutá do zálohovania, alebo či je z neho vylúčená.

Pri zahŕňaní, vylučovaní a odstraňovaní súborov alebo priečinkov zo záložnej sady môžete využiť tieto možnosti:

Včleniť súbor

Umožňuje zahrnúť súbor do zálohovania

Môžete zahrnúť súbor, ktorý aplikácia Norton 360 Online automaticky zaradila do niektorej kategórie súborov.

Môžete tiež zahrnúť súbor, ktorý aplikácia Norton 360 Online automaticky nezaradila do žiadnej kategórie. Ak vami zahrnutý súbor nepatrí do žiadnej konkrétnej kategórie, aplikácia Norton 360 Online ho zaradí do kategórie Iné typy súborov.

Môžete tiež zahrnúť súbory, ktorých umiestnenie nepatrí medzi vami vybrané zdroje zálohovania. Napríklad vyberiete zložku Moje dokumenty ako zdroj zálohovania a chcete zálohovať súbor nachádzajúci sa mimo zložky Moje dokumenty. Pomocou odkazu Včleniť súbor môžete súbor zahrnúť do zálohovania.

Včleniť zložku

Umožňuje zahrnúť zložku spolu so všetkými súbormi, ktoré obsahuje, do zálohovania

Keď zahrniete zložku s viacerými súbormi z rôznych kategórií súborov, aplikácia Norton 360 Online súbory zahrnie do príslušných kategórií. Napríklad máte zložku, ktorú ste pridali do zálohovania, a ktorá obsahuje obrázkový súbor a video súbor. Aplikácia Norton 360 Online pridá obrázkový súbor do kategórie obrázkov a video súbor medzi videá. Zložka sa objaví v oboch kategóriách súborov, obsahujúcich iba súbory, ktoré patria do danej kategórie súborov.

Môžete tiež zahrnúť zložky, ktoré nepatria do vami vybraného zdroja zálohovania. Napríklad vyberiete zložku Moje dokumenty ako zdroj zálohovania a chcete zálohovať zložku nachádzajúcu sa mimo zložky Moje dokumenty. Pomocou odkazu Včleniť zložku môžete súbory v danej zložke zahrnúť do zálohovania.

Vylúčiť súbor

Umožňuje vylúčiť súbor zo zálohovania

Môžete vylúčiť súbor, ktorý aplikácia Norton 360 Online automaticky zaradila do niektorej kategórie súborov.

Môžete tiež vylúčiť súbor, ktorý aplikácia Norton 360 Online automaticky nezaradila do žiadnej kategórie. Ak vami vylúčený súbor nepatrí do žiadnej konkrétnej kategórie, aplikácia Norton 360 Online ho zaradí do kategórie Iné typy súborov.

Môžete tiež vylúčiť súbory, ktorých umiestnenie nepatrí medzi vami vybrané zdroje zálohovania. Napríklad vyberiete priečinok Moje dokumenty ako zdroj zálohovania a chcete vylúčiť súbor nachádzajúci sa mimo priečinka Moje dokumenty. Pomocou odkazu Vylúčiť súbor môžete súbor vylúčiť zo zálohovania.

Vylúčiť zložku

Umožňuje vylúčiť zložku zo zálohovania

Môžete vylúčiť súbory nachádzajúce sa v zložke, ktoré aplikácia Norton 360 Online automaticky zaradila do niektorej kategórie súborov.

Môžete tiež vylúčiť zložky, ktorých umiestnenie nepatrí medzi vami vybrané zdroje zálohovania. Napríklad vyberiete priečinok Moje dokumenty ako zdroj zálohovania a chcete vylúčiť priečinok nachádzajúci sa mimo priečinka Moje dokumenty. Pomocou odkazu Vylúčiť zložku môžete vylúčiť zložku zo zálohovania.

Vymazať zo zoznamu

Umožňuje odstrániť súbory alebo priečinky, ktoré chcete manuálne zahrnúť alebo vylúčiť zo záložnej sady

Pomocou odkazu Vymazať zo zoznamu môžete odstrániť položky, ktoré nechcete zahrnúť alebo vylúčiť. Týmto odstránením vrátite dané položky do príslušných kategórií súborov.

Pridávanie súborov a priečinkov do záložnej sady

Vylúčenie súborov a zložiek zo záložnej sady

Vymazanie záložnej sady

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19213798_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.07.2011