Správa záložných sád - Súhrnné informácie

Aplikácia Norton 360 Online ponúka univerzálnu funkciu zálohovania, ktorá sa jednoducho používa. Môžete nakonfigurovať položky, ktoré chcete zálohovať, miesto, kam ich chcete zálohovať, čas, kedy chcete vykonať zálohovanie a prezrieť si podrobné informácie. Aplikácia Norton 360 Online taktiež umožňuje konfigurovať viacero nastavení zálohovania a uložiť ich ako pomenované záložné sady.

Ak sa chcete dozvedieť informácie o spôsobe používania rozšírených funkcií zálohovania, môžete použiť odkaz Informácie o zálohovaní v hornej časti okna Správa záložných sád.

Na karte Súhrnné informácie v okne Správa záložných sád môžete vybrať a zobraziť rôzne nastavenia zálohovania. Na karte Súhrnné informácie môžete vykonávať ďalšie aktivity, ktoré súvisia so záložnými sadami. V časti Súhrnné informácie o záložnej sade sa zobrazujú súhrnné informácie o nastaveniach zálohovania pre každú záložnú sadu. V časti Činnosti na vykonanie sú uvedené činnosti, pomocou ktorých môžete spravovať záložné sady.

V časti Súhrnné informácie o záložnej sade sa zobrazuje aktuálne vybratá záložná sada a uložené nastavenia zálohovania záložnej sady.

Časť Súhrnné informácie o Záložnej sade obsahuje nasledujúce informácie:

Názov záložnej sady

Slúži na zobrazenie názvu záložnej sady, ktorú ste uložili

Z rôznych záložných sád si môžete zvoliť požadovanú záložnú sadu a zobraziť jej detaily.

Ak ste neuložili žiadnu záložnú sadu, aplikácia Norton 360 Online zobrazí predvolený názov záložnej sady ako Predvolená sada.

Čo (Súbory na zálohovanie)

Zobrazí odkaz Ukážka, pomocou ktorého si môžete prezrieť celkový zoznam súborov, ktoré ste zahrnuli do záložnej sady

Môžete kliknúť na prepojenie Čo, prejsť na kartu Čo a upraviť nastavenia.

Kde (umiestnenie zálohovania)

Zobrazenie cieľového miesta zálohovania vybratého na zálohovanie súborov

Na zálohovanie sú dostupné nasledujúce možnosti umiestnenia:

 • Zoznam lokálnych jednotiek v počítači

 • Jednotky CD v počítači

 • Jednotka typu „flash", externý pevný disk alebo zariadenie iPod

Môžete kliknúť na prepojenie Kde, prejsť na kartu Kde a upraviť nastavenia.

Kedy (plán zálohovania)

Zobrazuje plán nakonfigurovaného na zálohovanie súborov

Môžete si zobraziť ľubovoľný z nasledujúcich stavov:

 • Automaticky

 • Týždenne

 • Mesačne

 • Manuálne

Môžete kliknúť na prepojenie Kedy, prejsť na kartu Kedy a upraviť nastavenia.

Naposledy spustený

Zobrazuje dátum a čas posledného spustenia zálohovania.

V prípade, že sa ešte nevykonávali žiadne zálohovania, na karte Súhrnné informácie sú uvedené informácie o tom, že žiadne aktuálne zálohovania neexistujú.

Sekcia Činnosti na vykonanie obsahuje tieto možnosti:

Vytvoriť novú záložnú sadu

Môžete vytvárať nové záložné sady a konfigurovať ich.

Keď vytvoríte novú záložnú sadu, aktuálna záložná sada sa zmení na práve vytvorenú záložnú sadu. Nová záložná sada bude mať rovnaké nastavenia ako predvolené nastavenia zálohovania. Nastavenia môžete upraviť.

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje vytvoriť maximálne 10 záložných sád.

Vymazať záložnú sadu

Môžete vymazať záložnú sadu a predtým zálohované súbory vo vybranej záložnej sade.

Keď kliknete na možnosť Vymazať záložnú sadu, môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Vymazať záložnú sadu

  Odstránenie záložnej sady.

 • Vymazať záložnú sadu a súbory

  Odstránenie záložnej sady a súborov dostupných v záložnej sade.

Ak je k dispozícii iba jedna záložná sada, nie je možné ju odstrániť.

Keď odstránite záložnú sadu, zmenia sa aj podrobnosti zálohovania týkajúce sa súborov patriacich do odstránenej záložnej sady. Napríklad sa prestanú zobrazovať prekrývajúce ikony a karta Zálohovanie v dialógových oknách s vlastnosťami daných súborov.

Premenovať záložnú sadu

Existujúcu záložnú sadu môžete premenovať v prípade, ak ste zmenili konfigurácie zálohovania.

Taktiež môžete upraviť predvolený názov záložnej sady.

Vytvorenie novej záložnej sady

Úprava alebo premenovanie záložnej sady

O príprave zálohovania

O záložnej sade

O riešeniach problémov so zálohovaním

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19213795_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011