Iné produkty

Brána firewall

Nastavenia brány firewall v aplikácii Norton 360 Online kontrolujú pripojenie počítača na Internet s cieľom chrániť počítač pred nežiaducou komunikáciou a útokmi z Internetu.

Nasledujúca tabuľka popisuje karty nachádzajúce sa v okne s nastaveniami pre Bránu firewall :

Všeobecné nastavenia

Táto možnosť slúži na aktivovanie všeobecných funkcií brány firewall a prispôsobenie portov, ktoré počítač používa pre prístup k internetovým stránkam.

Môžete ovládať spôsob, akým bude brána firewall spracovávať neobvyklé protokoly a sieťovú komunikáciu do počítača a z neho. Na základe všeobecných nastavení brána firewall povolí alebo zablokuje prichádzajúce alebo odchádzajúce pokusy o pripojenie a zdieľanie prostriedkov s počítačom. Všeobecné nastavenia môžete taktiež použiť na kontrolu pokusov o pripojenie smerom do blokovaných portov počítača alebo z nich, prostredníctvom brány firewall.

Pravidlá pre programy

Táto možnosť umožňuje ovládať prístup na Internet pre programy, ktoré sa nachádzajú v počítači.

Pomocou nastavení brány firewall možno vytvárať a meniť pravidlá pre programy.

Pravidlá komunikácie

Táto možnosť umožňuje stanoviť spôsob, akým brána firewall narába s prichádzajúcimi a odchádzajúcimi sieťovými pripojeniami rôzneho druhu

Nastavenia brány firewall môžete použiť na vytvorenie a úpravu pravidiel komunikácie.

Ochrana pred narušením a Ochrana prehliadača

Táto možnosť umožňuje nastaviť bránu firewall tak, aby zabraňovala pokusom o narušenie a chránila internetový prehliadač pred útokmi škodlivých internetových stránok.

Ochrana pred narušením preveruje všetku sieťovú komunikáciu smerujúcu do počítača a vychádzajúcu z počítača.

Funkcia Ochrana prehliadača zisťuje zraniteľné miesta v prehliadačoch Internet Explorer, verzii 6.0 alebo novšej, Chrome, verzii 10.0 alebo novšej, a Firefox, verzii 3.6 alebo novšej. Ak chcete povoliť túto funkciu, musíte zapnúť možnosť Ochrana prehliadača.

Funkcia Informácie o sťahovaní chráni váš počítač pred akýmkoľvek nebezpečným súborom, ktorý stiahnete. Táto funkcia podporuje iba sťahovanie pomocou protokolu HTTP v prehliadačoch Internet Explorer, Chrome a Firefox

Rozšírené nastavenia

Umožnia vám aktivovať funkcie rozšírenej ochrany Inteligentnej brány firewall.

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Automatického ovládania programu.

Automatické ovládanie programu automaticky konfiguruje nastavenia internetového prístupu pre programy s prístupom na Internet, ktoré sa spúšťajú po prvýkrát.

Možnosť Automatické učenie IPv6 prevádzka NAT Traversal je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Automatické riadenie programov. Aplikácia Norton 360 Online poskytuje možnosť Automatické učenie IPv6 NAT traverznej prevádzky, ktorá riadi sieťovú prevádzku, ktorá používa Teredo na komunikáciu s vaším počítačom.

Keď vypnete Automatické programové riadenie, môžete zapnúť Rozšírené monitorovanie udalostí. Môžete použiť možnosti Rozšíreného monitorovania udalostí, ak potrebujete konfigurovať nastavenia prístupu k Internetu pre odblokované programy z internetu, keď sa spúšťajú po prvýkrát.

Vypnutie alebo zapnutie Inteligentnej brány firewall

O Inteligentnej bráne firewall

O pravidlách brány firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19213682_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 03.11.2011