Iné produkty

Ochrana proti vírusom

Nastavenia Ochrany proti vírusom chránia váš počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré môžu narušiť vaše osobné údaje a súkromie. Môžete spúšťať rôzne typy preverení na zisťovanie výskytu vírusu v počítači a ochranu počítača pred ním. K dispozícii sú nasledujúce typy preverení: Preverenia počítača, Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch a Preverenie rýchlych správ.

Môžete použiť nasledujúce nastavenia Ochrany proti vírusom :

Automatická ochrana

Možnosť Ochrana v čase zavádzania systému na karte Automatická ochrana poskytuje zvýšený stupeň zabezpečenie už od momentu spustenia počítača. Táto možnosť zabezpečuje lepšiu bezpečnosť spustením všetkých potrebných komponentov nevyhnutných pre zabezpečenie počítača hneď ako ho zapnete.

Nastavenia možnosti Ochrana v reálnom čase na karte Automatická ochrana určujú položky, ktoré sa preverujú a položky, ktoré preverenie vyhľadáva.

Vaše možnosti sú:

 • Automatická ochrana

  Funkcia Automatická ochrana sa načíta do pamäte pri spustení Windows a poskytuje nepretržitú ochranu počas vašej práce s počítačom. Kontroluje výskyt rizík zabezpečenia počas používania softvérových programov v počítači, vkladania vymeniteľných médií, prístupu na Internet alebo používania súborov dokumentu. Tiež sleduje vo vašom počítači všetky nezvyčajné symptómy, ktoré môžu svedčiť o aktívnej hrozbe.

  Možnosti Automatická ochrana môžete používať na úpravu ochrany vášho počítača.

 • Ochrana technológiou SONAR

  Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) vám poskytuje ochranu v reálnom čase proti hrozbám proaktívnym zisťovaním neznámych rizík zabezpečenia vo vašom počítači.

Preverenia a riziká

Nastavenia funkcie Preverenia a riziká umožňujú prispôsobiť preverenia, ktoré vykonáva aplikácia Norton 360 Online v počítači.

Vaše možnosti sú:

 • Preverenia počítača

  Funkcia Preverovania počítača umožňuje určiť špecificky odlišné typy preverovaní na zisťovanie výskytu vírusu v počítači a ochranu počítača pred ním. Typy preverení sú tieto: Preverenie komprimovaných súborov, Preverenie rootkitov a skrytých položiek, Preverenie sledovacích súborov cookie, Úplné preverenie systému, Preverenie sieťových jednotiek a Automatické preverovanie balíka Microsoft Office.

 • Profily výkonu preverení

  Nastavenia Profilov výkonu preverení vám umožnia konfigurovať to, ako má aplikácia Norton 360 Online preveriť váš počítač na základe digitálneho podpisu a úrovne dôveryhodnosti súborov.

 • Chránené porty

  Možnosť Chránené porty ochraňuje porty POP3 a SMTP využívané vaším e-mailovým programom.

  Túto možnosť môžete použiť na ručnú konfiguráciu e-mailových portov POP3 a SMTP a chrániť tak e-mail. Ak sú čísla portov SMTP a POP3, ktoré poskytol váš poskytovateľ internetových služieb (ISP) pre váš e-mailový program, odlišné od predvolených čísel portov SMTP a POP3, musíte aplikáciu Norton 360 Online nakonfigurovať tak, aby chránila tieto porty.

 • Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch

  Funkcia Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch vás chráni pred hrozbami odosielanými alebo prijímanými v e-mailových prílohách.

  Túto možnosť možno použiť na definovanie spôsobu činnosti aplikácie Norton 360 Online počas preverovania e-mailových správ. Na základe vybratých možností aplikácia Norton 360 Online automaticky preveruje e-mailové správy, ktoré odosielate alebo prijímate.

 • Preverenie rýchlych správ

  Táto možnosť slúži na preverenie a detekciu vírusov v prílohách programu rýchlych správ.

  Túto možnosť môžete použiť na prispôsobenie preverenia súborov, ktoré prijímate z programov na rýchle správy.

 • Vylúčené položky / Nízke riziká

  Možnosti vylúčení určujú položky, ako napríklad zložky, súbory a jednotky, ktoré sa vylúčia z preverení aplikáciou Norton 360 Online. Preverenia, podpisy a nízkorizikové položky sú niektoré položky, ktoré môžete vylúčiť z preverovania.

  Možnosti Vylúčené položky vám umožňujú rozhodnúť, ktoré kategórie rizík chcete, aby Norton 360 Online zisťoval.

  Vylúčené položky znižujú stupeň vašej ochrany a mali by sa používať vtedy, keď to výslovne potrebujete.

 • Ochrana Insight

  Preverenie so sieťou Insight používa počítačovú technológiu Cloud, v ktorej vzdialený server v sieti obsahuje najnovšie definície vírusov. Norton 360 Online preveruje vo vašom počítači najnovšie hrozby zabezpečenia. Keď aplikácia Norton 360 Online vykonáva preverenie funkciou Insight Network, využíva pritom definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Produkt Norton 360 Online poskytuje ďalší stupeň ochrany pomocou najnovších definícií na serveri Cloud, ktoré dopĺňajú definície dostupné lokálne vo vašom počítači.

Ochrana proti spywaru a aktualizácie

Ochrana proti spywaru chráni počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré môžu ohroziť vaše osobné údaje a súkromie.

Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií programu a aktualizácií definícií.

Vaše možnosti sú:

 • Ochrana proti spywaru

  Ochrana proti spywaru chráni počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré môžu ohroziť vaše osobné údaje a súkromie.

  Táto možnosť umožňuje vybrať kategórie rizík, ktoré bude aplikácia Norton 360 Online zisťovať v prípade manuálneho preverenia, preverenia e-mailu a rýchlych správ.

 • Aktualizácie

  Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií programu a aktualizácií definícií. Aktualizácie definícií obsahujú informácie, ktoré aplikácii Norton 360 Online umožňujú rozpoznať a upozorniť vás na prítomnosť špecifického vírusu alebo hrozby pre zabezpečenie.

  Možnosti aktualizácie môžete používať na získavanie najnovších definícií vírusov prostredníctvom aktualizácií definícií a zabezpečiť tak váš počítač proti najnovším hrozbám pre zabezpečenie.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach Automatickej ochrany

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Informácie o nastaveniach ochrany proti spywaru a aktualizácií

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19213678_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011