Iné produkty

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

Rozšírené nastavenia Inteligentnej brány firewall umožňujú aktivovať funkcie rozšírenej ochrany Inteligentnej brány firewall vypnutím automatického ovládania programu.

Automatické ovládanie programu automaticky konfiguruje nastavenia internetového prístupu pre programy s prístupom na Internet, ktoré sa spúšťajú po prvýkrát. Možnosť Automatické učenie IPv6 prevádzka NAT Traversal je dostupná iba vtedy, keď je zapnutá funkcia Automatické riadenie programov. Túto možnosť môžete použiť na určenie toho, ako má aplikácia Norton 360 Online riadiť sieťovú prevádzku, ktorá používa Teredo na komunikáciu s vaším počítačom.

Keď vypnete Automatické programové riadenie, môžete zapnúť Rozšírené monitorovanie udalostí. Možnosti funkcie Rozšírené monitorovanie udalostí môžete použiť na konfigurovanie nastavení prístupu na Internet pre programy s prístupom na Internet počas ich prvého spustenia. Keď zapnete funkciu Rozšírené monitorovanie udalostí, bude sa zobrazovať množstvo výstrah brány firewall. Môžete povoliť alebo odmietnuť ktorúkoľvek z udalostí, ktorá by mohla poškodiť váš počítač. Keď dôjde prvýkrát k udalosti, objaví sa výstraha brány firewall a vy môžete danú udalosť povoliť alebo zablokovať. Keď udalosť povolíte, detaily o tejto udalosti sa objavia pod niektorou z príslušných kategórií dostupných v Rozšírenom monitorovaní udalostí. Aplikácia, ktorá spúšťa povolenú udalosť, je pridaná do zoznamu dôveryhodných aplikácií príslušnej kategórie v sekcii Rozšírené monitorovanie udalostí. Aplikáciu môžete zo zoznamu odstrániť. V tom prípade sa však pri ďalšom spustení udalosti objaví výstraha brány firewall.

Nastavenia Rozšíreného monitorovania udalostí pozostávajú z nasledujúcich kategórií, ktoré poskytujú vášmu počítaču rozšírenú ochranu:

Súčasť programu

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré spúšťajú programy s prístupom na Internet.

Spustenie programu

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré sa pripájajú k bezpečným programom bez toho, aby sa zistil ich výskyt.

Spustenie príkazového riadka

Slúži na monitorovanie trójskych koňov alebo škodlivých programov, ktoré spúšťajú dôveryhodné aplikácie v skrytom režime prostredníctvom parametrov príkazového riadka.

Útok Code Injection

Slúži na monitorovanie trójskych koňov alebo škodlivých programov, ktoré zavádzajú kód do procesu aplikácie bez spustenia výstrah brány firewall.

Hlásenia v okne

Slúži na monitorovanie trójskych koňov a iných škodlivých programov, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie tak, že sa aplikácia pripojí na Internet bez spustenia výstrah brány firewall.

Priamy prístup na sieť

Slúži na monitorovanie trójskych koňov a iných škodlivých programov, ktoré premosťujú sieťovú komunikáciu.

Tieto programy preniknú cez vrstvu Windows TCP/IP, takže sa dáta odosielajú a prijímajú bez spustenia výstrah brány firewall.

Aktívna zmena pracovnej plochy

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré používajú zdokumentované rozhrania poskytované dôveryhodnými aplikáciami na odosielanie údajov mimo siete bez spustenia výstrah brány firewall.

Monitorovanie klávesových úderov

Slúži na monitorovanie škodlivých programov zaznamenávajúcich klávesové údery, ktoré pristupujú k osobným údajom používateľa v konkrétnom počítači formou monitorovania klávesových úderov.

Kontrola COM

Slúži na monitorovanie škodlivých programov, ktoré ovplyvňujú správanie aplikácie formou spúšťania kontrolovaných objektov COM.

O nastaveniach brány firewall

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19134741_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011