Iné produkty

Vylúčenie súborov a zložiek zo záložnej sady

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje vylúčiť zálohovanie súborov, ktoré aplikácia Norton 360 Online automaticky zisťuje a umiestňuje do kategórií súborov alebo kategórií dokončených súborov. Možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky na karte Čo v okne Správa záložných sád vám poskytuje možnosti vylúčenia súborov a priečinkov zo záložnej sady.

Súbor alebo priečinok môžete zo záložnej sady vylúčiť v programe Windows Prieskumník pomocou kontextovej ponuky. Ponuka skrátených príkazov je dostupná po nakonfigurovaní zálohovania a po zatvorení okna Správa záložných sád a Obnova súborov. Keď vylúčite súbor zo záložnej sady, aplikácia Norton 360 Online uvedie informácie v okne, ktoré sa zobrazí, keď kliknete na možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a priečinky. Môžete si prezrieť všetky súbory, ktoré ste vylúčili zo zálohovania.

Môžete tiež odstrániť výnimku zo zoznamu položiek, ktorá je zahrnutá alebo vylúčená zo zálohovania pomocou možnosti Odstrániť zo zoznamu. Táto možnosť je k dispozícii v okne, ktoré sa zobrazí, keď kliknete na možnosť Pridať alebo vylúčiť súbory a zložky.

Vylúčenie súboru zo záložnej sady

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo kliknite na položku Pridať alebo vylúčiť súbory a zložky.

 3. V následne zobrazenom okne kliknite na možnosť Vylúčiť súbor.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, prejdite na súbor, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na možnosť Otvoriť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Správa záložných sád kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia a nastavenia sa uložia.

Vylúčenie priečinka zo záložnej sady

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zálohovanie a potom kliknite na možnosť Spravovať záložné sady.

 2. Na karte Čo kliknite na položku Pridať alebo vylúčiť súbory a zložky.

 3. V následne zobrazenom okne kliknite na možnosť Vylúčiť zložku.

 4. V okne, ktoré sa zobrazí, prejdite na zložku, ktorú chcete vylúčiť, a potom kliknite na možnosť OK.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V okne Správa záložných sád kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia a nastavenia sa uložia.

Vylúčenie súboru alebo priečinka zo záložnej sady v programe Windows Prieskumník

 1. V programe Windows Prieskumník kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na Norton 360 Online > Vylúčiť zo zálohovania.

  Možnosť Vylúčiť zo zálohovania v ponuke skrátených výrazov sa aktivuje len po nakonfigurovaní vášho zálohovania a keď sa okná Správa záložných sád a Obnova súborov zatvoria.

 2. Kliknite na tú záložnú sadu, z ktorej chcete vylúčiť súbor alebo priečinok.

Pridávanie súborov a priečinkov do záložnej sady

O záložnej sade

Zálohovanie súborov

Vymazanie záložnej sady

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19134675_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011