Iné produkty

Informácie o nastaveniach ochrany proti spywaru a aktualizácií

Ochrana proti spywaru chráni počítač pred rizikami zabezpečenia, ktoré môžu ohroziť vaše osobné údaje a súkromie.

Riziká zabezpečenia, ako napríklad spyware a adware, môžu ohrozovať osobné údaje a súkromie. Spywarové a adwarové programy spolu úzko súvisia. V niektorých prípadoch sa ich funkcie môžu prekrývať. Keďže však obidva typy programov zhromažďujú informácie o používateľovi, typy informácií, ktoré zhromažďujú, sa môžu odlišovať.

Aplikácia Norton 360 Online chráni zraniteľné miesta počítača prostredníctvom najnovších aktualizácií programu a definícií ochrany. Automatická aktualizácia LiveUpdate a aktualizácie Pulse Updates získavajú najnovšie definície vírusov prostredníctvom aktualizácií definícií a chránia počítač pred najnovšími hrozbami pre zabezpečenie.

K dispozícii máte nasledujúce nastavenia Ochrany pred spywarom a aktualizácií:

Ochrana proti spywaru

Možnosti Ochrany proti spywaru vám umožňujú rozhodnúť, ktoré kategórie rizika má aplikácia Norton 360 Online zisťovať pre Automatickú ochranu, manuálne preverovanie a preverovanie e-mailov a rýchlych správ.

Aktualizácie

Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač proti zraniteľnosti prostredníctvom najnovších aktualizácií programu a aktualizácií definícií. Aktualizácie definícií obsahujú informácie, ktoré aplikácii Norton 360 Online umožňujú rozpoznať a upozorniť vás na prítomnosť špecifického vírusu alebo hrozby pre zabezpečenie. Možnosti aktualizácie môžete používať na získavanie najnovších definícií vírusov prostredníctvom aktualizácií definícií a zabezpečiť tak váš počítač proti najnovším hrozbám pre zabezpečenie. Vaše možnosti sú:

  • Automatická aktualizácia LiveUpdate

    Funkcia Automatická aktualizácia LiveUpdate automaticky zisťuje aktualizácie definícií a programu, keď je váš počítač pripojený na Internet.

  • Aktualizácie Pulse Updates

    Okrem aktualizácií definícií preberaných automatickou aktualizáciou LiveUpdate používa aplikácia Norton 360 Online prúdovú technológiu na preberanie najnovších definícií vírusov. Tieto sťahovania súborov sa nazývajú Aktualizácie Pulse Updates. Aktualizácie Pulse Updates sú rýchlejšie a objemovo menšie, a chránia počítač pred trvajúcimi hrozbami z Internetu.

Prispôsobenie nastavení aplikácie Norton 360 Online

O nastaveniach ochrany proti vírusom

O nastaveniach produktu Norton 360 Online

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19117847_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011