Iné produkty

O Správcovi spustenia

Niektoré programy sú nakonfigurované tak, aby sa spustili počas štartovania vášho počítača. Počet štartovacích položiek sa zvýši, keď si nainštalujete nové aplikácie v dôsledku čoho sa zvýši čas potrebný na naštartovanie vášho počítača. Správca spustenia vám pomáha spravovať štartovacie položky vášho počítača. Pre akýkoľvek program spúšťaný pri štarte, ktorý sa nachádza v Správcovi spustenia, môžete zobraziť podrobné informácie, ako sú Využívanie komunitou a Využitie systémových prostriedkov. Môžete tiež kliknúť na názov aplikácie a zobraziť podrobnosti poskytované funkciou File Insight. Tieto podrobnosti vám pomôžu určiť, či je, alebo nie je potrebné aktivovať aplikáciu počas spustenia.

Správcu spúšťania môžete použiť na správu programov s nasledovnými príponami:

  • spustiteľné súbory systému Windows (.exe)

  • systémové súbory systému Windows (.sys)

  • súbory dynamicky pripájaných knižníc (.dll)

  • súbory s ovládacími prvkami ActiveX (.ocx)

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje podrobnosti o využívaní súboru komunitou pod týmito podmienkami:

Správca spustenia vám umožňuje prezrieť si zoznam programov, ktoré sú zahrnuté do položiek spustenia. Správcu spustenia môžete nakonfigurovať tak, aby tieto programy spúšťal alebo nespúšťal pri zapnutí počítača. Môžete tiež zvoliť, aby sa spustenie programov odložilo a aby sa spúšťali manuálne zo Správcu spustenia. Týmto spôsobom môžete zvýšiť výkonnosť vášho počítača. Jednotlivé programy môžete vypnúť a zmerať výkon vášho počítača po jeho opätovnom zapnutí.

Aplikácia Norton 360 Online odloží spustenie odložených programov na päť minút. Prvý odložený program v okne Správca spustenia sa spustí päť minút po zapnutí počítača. Každý nasledovný odložený program sa spustí s ďalším oneskorením 10 sekúnd.

Ak aplikáciu Norton 360 Online odinštalujete alebo vyprší jej platnosť, programy, ktoré ste pridali do Správcu spustenia, sa resetujú na svoje predvolené štartovacie nastavenie.

Niekedy si môžete všimnúť, že na zozname programov spúšťaných pri štarte nejaké programy chýbajú. Aplikácia Norton 360 Online odstraňuje programy spúšťané pri štarte zo zoznamu z nasledujúcich príčin:

  • Keď zakážete program, ktorý je nastavený na spúšťanie pri štarte.

  • Keď aktualizujete program, ktorý môže eventuálne resetovať všetky nastavenia spúšťania na predvolené hodnoty.

  • Keď na správu programov spúšťaných pri štarte použijete iný program.

  • Keď upravíte kľúče databázy Registry ručne.

Ak chcete pridať položku spúšťanú pri spustení, môžete otvoriť priečinok Pri spustení dostupný v ponuke Štart systému Windows a pridať požadované programy. Viac informácií o pridávaní programov do priečinka Pri spustení systému Windows nájdete na internetovej stránke technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo v Pomocníkovi online systému Windows.

Zakázanie alebo povolenie spúšťania položiek pri spustení systému

Správa položiek pri spustení

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v19117365_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011