Iné produkty

Požiadavka zabezpečenia

Funkciu by ste mali zapnúť, aby ste zabezpečili úplnú ochranu vášho systému.

Toto okno sa zobrazí, ak sa pokúsite vypnúť jednu z nasledovných funkcií:

  • Automatická ochrana

    Funkcia Automatická ochrana sa načíta do pamäte pri spustení systému Windows a poskytuje nepretržitú ochranu počítača. Blokuje programy identifikované ako hrozby skôr, ako by sa mohli nainštalovať do počítača. Aby ste zabránili infikovaniu počítača vírusmi, spoločnosť Symantec odporúča, aby bola funkcia Automatická ochrana neustále zapnutá. Funkcia Automatická ochrana funguje na pozadí a neruší vás pri práci.

    Keď vypnete funkciu Automatická ochrana, aplikácia Norton 360 Online automaticky vypne funkcie Ochrana proti vírusom, Ochrana SONAR a Informácie o sťahovaní.

  • Ochrana e-mailu

    Funkcia Ochrana e-mailu vás chráni proti hrozbám, ktoré sú odosielané alebo prijímané v prílohách e-mailu. Preverovaním prichádzajúcich e-mailových správ ochránite váš počítač pred vírusmi, ktoré vám e-mailom posielajú iní odosielatelia. Preverovaním odchádzajúcich e-mailových správ nevedome neprenesiete vírusy alebo červy na príjemcov vašich správ. Aplikácia Norton 360 Online chráni váš počítač pred akýmikoľvek hrozbami, ktoré by ste mohli prijať alebo zaslať prostredníctvom e-mailových príloh.

    Keď vypnete funkciu Ochrana e-mailu, aplikácia Norton 360 Online automaticky vypne funkcie Preverenie výskytu vírusov a Norton AntiSpam.

Avšak funkciu môžete dočasne vypnúť a stanoviť, na ako dlho ju chcete ponechať vypnutú. Po uplynutí času, ktorý ste stanovili sa funkcia automaticky reštartuje. Vaše nastavenie môžete kedykoľvek zrušiť a zapnúť funkciu v okne Nastavenia.

O kompletnej ochrane

O nastaveniach Automatickej ochrany

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1911628_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 26.10.2011