Iné produkty

Zistené hrozby

V okne Zistené hrozby sa zobrazujú informácie o vírusoch zistených v počítači.

Okrem toho obsahuje informácie o rizikách zabezpečenia ako spyware a adware.

Okno Zistené hrozby poskytuje nasledujúce informácie:

Názov

Zobrazuje názov rizika a aktuálny stav.

Pokiaľ si chcete prezrieť viac informácií o riziku, kliknite na názov rizika. Podrobnosti o riziku sa zobrazujú v okne File Insight.

Riziko

Udáva úroveň rizika (Vysoké, Stredné alebo Nízke).

Stav

Udáva aktuálny stav rizika.

Akcia

Zobrazuje akciu, ktorú môžete s rizikom vykonať.

Vyberte požadovanú akciu a potom kliknite na možnosť Prejsť. Odporúčané akcie sú označené hviezdičkou (*).

V rozbaľovacom zozname Akcia môžete vybrať vhodnú možnosť pre zistené riziko. Vaše možnosti sú:

Opraviť

Umožňuje vyriešiť dané riziko.

Manuálna oprava

Umožňuje vyriešenie rizika pomocou manuálneho opravného nástroja.

Ak vyriešite hrozbu ručne, výberom možnosti Znovu preveriť odstráňte z okna História zabezpečenia informácie o hrozbe.

Ignorovať

Ignoruje zistené riziko.

Norton 360 Online zahrňuje toto riziko do budúcich preverovaní. Táto možnosť je dostupná iba raz počas prvého zistenia položiek s nízkym rizikom.

Táto možnosť je dostupná, pokým nezmeníte predvolené nastavenia pre možnosť Nízke riziká pod možnosťou Preverenia počítača v okne Nastavenia.

Vylúčiť

Dané riziko bude pridané do príslušného zoznamu vylúčených položiek v sekcii Možnosti, čiže bude vylúčené z ďalšieho preverovania.

Získať pomoc

Presmeruje vás na internetovú stránku strediska Symantec Security Response, kde sa uvádzajú pokyny na manuálne odstránenie rizika alebo ďalšie informácie týkajúce sa tohto rizika.

Znovu preveriť

Spustí preverenie znova, aby bolo zaručené úplné odstránenie rizika z počítača.

Ponúka tieto možnosti:

Exportovať výsledky

Umožňuje uložiť podrobnosti preverenia na príslušné miesto v počítači.

Norton 360 Online ukladá súbor so súhrnom výsledkov preverenia v týchto formátoch:

  • TXT

  • XML

  • HTML

Aplikovať na všetko

Aplikuje vybranú akciu na všetky riziká uvedené v okne Zistené hrozby.

Túto možnosť nemôžete použiť, ak vybratou akciou je Získať pomoc alebo Manuálna oprava.

Dokončiť

Slúži na zatvorenie okna.

Norton 360 Online vás pred zatvorením okna upozorní, že je nutné vyriešiť hrozby zistené počas preverenia.

Prehľad výsledkov

Zobrazí okno Prehľad výsledkov.

Prehľad zahŕňa počet preverených súborov, počet zistených rizík a počet vyriešených rizík. Táto možnosť je dostupná, iba ak sú vyriešené všetky zistené hrozby.

Na obnovenie súborov z karantény môžete použiť odkaz kliknite sem. Môžete použiť odkaz kliknite sem zobrazený v spodnej časti a prejsť na stránku Norton Rescue Tools, aby ste opravili nevyriešené hrozby.

Ako reagovať na problémy, ktoré sa zistia pri preverení

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1911063_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011