Iné produkty

Prehľad výsledkov

V okne Prehľad výsledkov sú zobrazené výsledky posledného preverenia počítača. Prehľad zahŕňa počet preverených súborov, počet zistených rizík a počet vyriešených rizík.

Ak bolo naposledy vykonané Rýchle preverenie, v tomto okne sa zobrazujú výsledky rýchleho preverenia určitých oblastí počítača. Ide o oblasti, ktoré sú často terčom vírusov, spyware a iných rizík.

Ak bolo naposledy vykonané Úplné preverenie systému, v tomto okne sa zobrazujú výsledky komplexného preverenia celého počítača.

Okno Prehľad výsledkov môže nadobúdať tieto stavy:

Celkový počet preverených položiek

Uvádza počet preverených súborov, hlavných zavádzacích záznamov alebo zavádzacích záznamov.

Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku sa zobrazia tieto informácie:

  • Počet oblastí v počítači preverených aplikáciou Norton 360 Online a počet súborov preverených v týchto oblastiach.

  • Počet súborov označených ako Dôveryhodné súbory Norton.

  • Počet súborov vynechaných pri preverení. Sú to súbory, ktoré už boli preverené a od posledného preverenia sa nezmenili.

Celkový počet zistených rizík zabezpečenia

Uvádza počet zistených vírusov, programov typu spyware a iných rizík.

Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku sa zobrazia počty zistených rizík jednotlivých typov.

Celkový počet vyriešených rizík zabezpečenia

Uvádza počet prípadných vyriešených položiek.

Po kliknutí na rozbaľovaciu šípku sa zobrazia počty vyriešených rizík jednotlivých typov.

Celkový počet rizík zabezpečenia vyžadujúcich si pozornosť

Uvádza, koľko rizík nebolo vyriešených.

Kliknite na tento odkaz, ak chcete vidieť ďalšie podrobnosti o týchto položkách v okne Zistené hrozby.

Po dokončení preverenia je niekedy potrebné reštartovať počítač. Ak vás Norton 360 Online vyzve, aby ste reštartovali počítač, zatvorte okno s touto výzvou, uložte všetky otvorené súbory, a potom počítač reštartujte.

Ponúka tieto možnosti:

Exportovať výsledky

Umožňuje uložiť podrobnosti preverenia na príslušné miesto v počítači.

Aplikácia Norton 360 Online ukladá súbor so súhrnom výsledkov preverenia v jednom z nasledujúcich formátov:

  • TXT

  • XML

  • HTML

Dokončiť

Slúži na zatvorenie okna.

Norton 360 Online vás pred zatvorením okna upozorní, že je nutné vyriešiť hrozby zistené počas preverenia.

Môžete použiť odkaz kliknite sem zobrazený v okne Prehľad výsledkov a prejsť na stránku Norton Rescue Tools, aby ste opravili nevyriešené hrozby.

Spustenie rýchleho preverenia

Spustenie Úplného preverenia systému

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1911055_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011