Iné produkty

Čo robiť pri nájdení rizika zabezpečenia

Produkt poskytuje mnoho riešení a funkcií chrániacich váš počítač proti vírusom a iným hrozbám, ktoré v počítači zistí.

Keď aplikácia Norton 360 Online zistí v počítači riziko zabezpečenia, musíte s ním podniknúť patričný krok. Aplikácia Norton 360 Online vás pri zistení rizika zabezpečenia upozorní. V okne, ktoré sa zobrazí, uvidíte podrobnosti o riziku a môžete vybrať akciu, ktorú má aplikácia Norton 360 Online s rizikom vykonať.

Predvolene aplikácia Norton 360 Online dané riziko zabezpečenia odstráni z počítača a umiestni do karantény. Súbor z Karantény však môžete obnoviť do jeho pôvodného umiestnenia a vylúčiť z ďalšieho preverovania.

Program vylúčte z preverení aplikáciou Norton 360 Online iba vtedy, ak ste presvedčení, že je program bezpečný. Ak napríklad činnosť niektorého programu závisí od fungovania určitého programu s rizikom zabezpečenia, môžete sa rozhodnúť ponechať tento program v počítači.

V niektorých prípadoch aplikácia Norton 360 Online vyžaduje vašu pozornosť, keď je potrebné zistené riziko zabezpečenia odstrániť manuálne. Môžete prejsť na internetovú stránku strediska Symantec Security Response, kde nájdete pokyny pre manuálne odstránenie.

V niektorých prípadoch aplikácia Norton 360 Online nemusí identifikovať položku ako hrozbu pre zabezpečenie, ale vy môžete mať podozrenie, že položka je infikovaná. V takýchto prípadoch môžete položku odoslať do strediska Symantec na ďalšiu analýzu.

Okrem toho produkt poskytuje riešenia ochrany proti rizikám zabezpečenia ako spyware a adware.

O odhaľovaní vírusov, spyware a iných rizík

Ako reagovať na problémy, ktoré sa zistia pri preverení

O zásahoch, keď aplikácia Norton 360 Online nevie opraviť súbor

Manuálne zaslanie položky stredisku Symantec

O nástroji Norton Bootable Recovery Tool

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1910999_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011