Úprava naplánovaného preverenia

Plán ktoréhokoľvek naplánovaného vlastného preverenia, Rýchleho preverenia alebo Úplného preverenia systému môžete zmeniť cez okno Preverenia.

Úprava naplánovaného preverenia z dialógového okna Preverenia aplikácie Norton 360 Online

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia kliknite v stĺpci Úprava preverenia na ikonu editácie vedľa preverenia, ktoré chcete upraviť.

  5. V okne Úprava preverenia zmeňte na karte Plán preverenia plán podľa požiadaviek.

    Väčšina možností frekvencie zahŕňa ďalšie možnosti, pomocou ktorých možno doladiť celý plán. Podľa požiadaviek nastavte ďalšie možnosti.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

Plánovanie preverenia

Plánovanie Úplného preverenia systému

O plánovaní preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v1910946_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011