Iné produkty

Plánovanie preverenia

Pri plánovaní vlastného preverovania má používateľ úplnú flexibilitu. Keď si vyberiete, ako často chcete spúšťať preverenie (denne, týždenne alebo mesačne), ponúknu sa vám doplnkové možnosti. Napríklad si môžete vyžiadať mesačné preverenie a potom ho nastaviť tak, aby sa spúšťalo vo viaceré dni.

Navyše k vami vytvoreným vlastným prevereniam vám aplikácia Norton 360 Online umožňuje naplánovať Úplné preverenie systému a Rýchle preverenie.

Spúšťanie preverenia môžete naplánovať na určené časové intervaly (hodiny alebo dni). Vlastné preverenie môžete naplánovať v okne Preverenia.

Aplikácia Norton 360 Online vám umožňuje pri plánovaní mesačného preverenia vybrať viac dátumov.

Plánovanie vlastného preverenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

 2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

 3. Kliknite na možnosť Prejsť.

 4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa vlastného preverenia, ktoré chcete naplánovať.

 5. V okne Úprava preverenia na karte Plán preverenia vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak si neželáte spustiť preverenie v nejakom konkrétnom čase, ale chcete zachovať možnosti preverenia a uložené položky preverenia, vyberte možnosť Neplánovať toto preverenie.

  • Ak chcete preverenie spúšťať v určených časových intervaloch, vyberte možnosť Spustiť v určenom časovom intervale.

  • Ak chcete preverenie spúšťať v určenom čase každý deň, vyberte možnosť Denne.

  • Ak chcete preverenie spúšťať v určený deň týždňa, vyberte možnosť Týždenne.

  • Ak chcete preverenie spúšťať v určený deň mesiaca, vyberte možnosť Mesačne.

  Tieto možnosti frekvencie zahŕňajú ďalšie možnosti, pomocou ktorých možno doladiť celý plán. Podľa požiadaviek nastavte ďalšie možnosti.

 6. Pod položkou Spustenie preverenia vykonajte nasledovné:

  • Ak chcete preverenie spúšťať iba v čase nečinnosti, vyberte možnosť Iba v čase nečinnosti.

  • Ak chcete preverenie spúšťať iba vtedy, keď je počítač pripojený k externému zdroju napájania, vyberte možnosť Iba pri napájaní zo siete.

  • Ak chcete zabrániť počítaču, aby prešiel do režimu spánku alebo úsporného režimu, začiarknite možnosť Zabrániť prechodu do úsporného režimu.

 7. Pod položkou Po dokončení preverenia: vyberte, do akého stavu má počítač prejsť po dokončení preverenia. Vaše možnosti sú:

  • Nechať zapnutý

  • Vypnúť

  • Uspať

  • Uviesť do dlhodobého spánku

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Vytvorenie vlastného preverenia

Úprava naplánovaného preverenia

Plánovanie Úplného preverenia systému

O plánovaní preverenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1910914_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011