Iné produkty

O preverovaniach v aplikácii Norton 360 Online

Preverenia Norton 360 Online zabezpečia váš počítač pred všetkými typmi vírusov a neznámych hrozieb pomocou najnovších definícií vírusov. Tiež preveruje všetky internetové aktivity, ktoré sa uskutočňujú v počítači, aby ochránil váš počítač pred internetovými hrozbami, ktoré zneužívajú zraniteľnosti softvéru.

Aplikácia Norton 360 Online automaticky vykonáva rôzne typy preverení, aby zabezpečila počítač pred najnovšími hrozbami. Umožní vám tiež spustiť rôzne typy preverení manuálne, aby ste zabezpečili svoj počítač.

Pomocou aplikácie Norton 360 Online môžete spustiť nasledujúce typy preverení:

Preverenie počítača

Preverenie počítača používa najnovšie definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne v počítači.

Pokiaľ máte podozrenie, že bol váš počítač infikovaný, môžete ručne spustiť tri typy preverení počítača a zabrániť jeho infikovaniu vírusmi. Tri typy preverení, ktoré sú k dispozícii pod možnosťou Preverenie počítačaRýchle preverenie, Úplné preverenie systému a Vlastné preverenie.

Preverenie so sieťou Insight

Preverenie so sieťou Insight využíva definície vírusov, ktoré sú dostupné lokálne a uložené na serveri Cloud. Preverenie so sieťou Insight zisťuje súbory v počítači, ktoré sú podozrivé alebo zraniteľné, pomocou detekcie hrozieb založenej na reputácii. Aplikácia Norton 360 Online vykoná preverenie so sieťou Insight len vtedy, keď je zapnutá možnosť Ochrana Insight. Štandardne je možnosť Ochrana Insight zapnutá.

Túto možnosť Ochrana Insight nájdete na karte Preverenia a riziká v okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom.

Preverenie reputácie

Preverenie reputácie zobrazí informácie o reputácii súborov v počítači. Zobrazia sa informácie o reputácii, ako je stupeň dôveryhodnosti, výskyt, hodnotenie stability a využitie systémových prostriedkov. Preverenie reputácie zobrazuje podrobné informácie o reputácii dobrých súborov a počet zlých súborov, ktoré boli zistené alebo odstránené.

Preverenie reputácie tiež interne vykonáva Preverenie počítačaPreverenie so sieťou Insight na zistenie hrozieb. Rôzne typy preverení, ktoré sú k dispozícii pod možnosťou Preverenie reputácie sú Rýchle preverenie, Úplné preverenie systému a Vlastné preverenie.

Preverenie reputácie Norton 360 Online sa dá použiť len na spustiteľné súbory a inštalačné súbory.

Preverenie nástenky Facebook

Preverenie nástenky Facebook vám umožní preveriť odkazy a URL adresy dostupné vo vašom profile sociálnej siete Facebook.

Keď kliknete na možnosť Preveriť nástenku Facebook, aplikácia Norton 360 Online vás presmeruje na internetovú stránku prihlásenia do Facebooku. Keď sa prihlásite do svojho profilu Facebook, aplikácia Norton Safe Web vás požiada o udelenie povolenia pre vstup na vašu nástenku Facebook. Aby ste tak urobili, použite možnosť udeliť povolenie pre vstup do vášho streamu, ktorá je k dispozícii na internetovej stránke Facebook a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po udelení povolenia aplikácia Norton Safe Web preverí všetky dostupné odkazy na vašej nástenke Facebook vždy, keď použijete možnosť Preverenie nástenky Facebook. Potom zobrazí stav zabezpečenia preverených URL adries.

Aplikácia Norton 360 Online chráni počítač pred najnovšími hrozbami automatickým spúšťaním funkcie Úplne preverenie systému, keď je počítač nečinný.

O Preverení počítača

O preverení so sieťou Insight

O Preverení reputácie

O funkcii Preverenie nástenky Facebook

O nástroji Norton Bootable Recovery Tool

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1910793_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 30.09.2011