Iné produkty

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

Karta Integrácia používateľa uvádza podporované e-mailové programy alebo používateľov, ktorých ste do svojho počítača nainštalovali, a ich pridružené adresáre. Keď vyberiete e-mailový program, Norton 360 Online pridá na panel nástrojov podporovaného e-mailového programu rozbaľovací zoznam Norton AntiSpam. Rozbaľovací zoznam Norton AntiSpam alebo jeho možnosti môžete používať na zaraďovanie chybne klasifikovaných e-mailových správ medzi nevyžiadanú poštu alebo legitímnu poštu. Tieto možnosti môžete používať aj na vyprázdňovanie zložky pre nevyžiadanú poštu a na otváranie okna Nastavenia, ak chcete nakonfigurovať nastavenia funkcie Norton AntiSpam. Ak váš e-mailový program nemá zložku pre nevyžiadanú poštu, do oblasti zložiek pridá aj zložku Norton AntiSpam. Zložku Norton AntiSpam môžete používať na triedenie a ukladanie správ o nevyžiadanej pošte. Ak však váš e-mailový klient má zložku Norton AntiSpam z predchádzajúcej verzie Norton 360 Online, funkcia Norton AntiSpam bude používať zložku Norton AntiSpam a nie zložku pre nevyžiadanú poštu.

Nasledovné e-mailové programy (klienti) nepodporujú integráciu do klienta:

 • Outlook 2010, 64-bitový

 • Thunderbird

 • Windows Mail

Keď e-mailovú správu klasifikujete ako nevyžiadanú alebo legitímnu, funkcia Norton AntiSpam vám umožní poslať chybne klasifikovanú e-mailovú správu ako spätnú väzbu do spoločnosti Symantec. Na zaslanie nesprávne zaradenej e-mailovej správy do strediska Symantec na analýzu môžete použiť možnosť Spätná väzba.

Do Zoznamu povolených odosielateľov a Zoznamu blokovaných odosielateľov funkcie Norton AntiSpam môžete pridať taktiež zoznam adries nachádzajúci sa v podporovanom e-mailovom programe. Norton AntiSpam automaticky pridáva nové e-mailové adresy z adresára vášho podporovaného e-mailového programu raz za deň, keď je počítač nečinný. Ak však chcete adresy importovať manuálne, použite možnosť Importovať v okne Zoznam povolených odosielateľov.

Keď otvoríte svoj e-mailový klientsky program, zobrazí sa uvítacia obrazovka. Ak nechcete, aby sa v budúcnosti zobrazovala uvítacia obrazovka, zaškrtnite možnosť Nezobrazovať znova, skôr než kliknete na tlačidlo Zatvoriť. Produkt Norton 360 Online oznámi úspešnú integráciu funkcie Norton AntiSpam do vášho e-mailového klientského programu.

Norton AntiSpam tiež automaticky importuje zoznamy adries z podporovaných e-mailových programov počas počiatočnej integrácie používateľa. Pomáha vám udržiavať zoznam adries povolených a blokovaných odosielateľov zosynchronizovaný s vaším aktuálnym adresárom. Keď funkcia Norton AntiSpam importuje adresy z vášho adresára aplikácie Outlook alebo Windows , importuje aj adresy, ktoré sú k dispozícii v zoznamoch Bezpečný odosielateľ a Blokovaný odosielateľ.

Produkt Norton 360 Online podporuje integráciu funkcie Norton AntiSpam do nasledujúcich e-mailových programov:

 • Microsoft Outlook 2002/2003/2007/2010

 • Outlook Express 6.0 alebo novší

  Aplikácia Norton 360 Online podporuje iba 32-bitovú verziu aplikácie Microsoft Outlook 2010.

Po úspešnej integrácii sa program Outlook Express automaticky reštartuje.

Konfigurácia funkcie Integrácia používateľa

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Integrácia používateľa zapnite alebo vypnite programy, do ktorých chcete integrovať funkciu Norton AntiSpam.

 4. Vyberte jeden alebo viacero adresárov, ktoré sa majú automaticky importovať do Zoznamu povolených odosielateľov.

 5. Kliknutím na tlačidlo Použiť uložte zmeny.

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

O funkcii Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v1608238_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.09.2011