Iné produkty

Určenie trvania časového limitu nečinnosti

Môžete nastaviť trvanie, po uplynutí ktorého aplikácia Norton 360 Online identifikuje počítač ako nečinný. Hodnotu môžete vybrať (v minútach) od 1 do 30 minút. Keď svoj počítač nepoužívate v špecifikovanej dobe trvania, Norton 360 Online identifikuje váš počítač ako nečinný. Norton 360 Online potom spúšťa činnosti, ktoré sú naplánované na spustenie v dobe nečinnosti.

Keď určíte trvanie časového limitu nečinnosti, v okne Úlohy Norton môžete vidieť panel Odpočítavanie doby nečinnosti. Lišta Odpočítavanie doby nečinnosti zobrazuje stav nečinnosti vášho počítača.

Určenie trvania časového limitu nečinnosti z okna Nastavenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Administratívne nastavenia.

  3. V riadku Uplynutie časového limitu nečinnosti vyberte v rozbaľovacom zozname požadovanú dobu trvania.

    Ak táto možnosť nie je viditeľná, posuňte zobrazenie v okne.

  4. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

Určenie trvania časového limitu nečinnosti z okna Úlohy Norton

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Úlohy.

  2. V okne Úlohy v sekcii Úlohy vyladenia počítača kliknite na položku Kontrola úloh Norton.

  3. V okne Úlohy Norton vyberte v rozbaľovacom zozname Časový limit nečinnosti požadovanú dobu trvania.

  4. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O grafoch využitia procesora CPU a pamäte

O Úlohách Norton

Vypnutie alebo zapnutie funkcie Optimalizácia v dobe nečinnosti

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v16052251_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.10.2011