Iné produkty

Exportovanie alebo importovanie informácií o Histórii zabezpečenia

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje exportovať udalosti z Histórie zabezpečenia do súboru. Udalosti z Histórie zabezpečenia môžete exportovať a uložiť a pozrieť si ich vo voľnom čase.

Môžete napríklad analyzovať udalosti zabezpečenia v rámci konkrétneho dňa. Môžete použiť možnosť Rýchle preverenie a získať zoznam všetkých položiek, ktoré súvisia s konkrétnym rizikom zabezpečenia. Potom môžete použiť možnosť Exportovať na uloženie zoznamu v denníku História zabezpečenia. Neskôr môžete importovať súbor denníka a analyzovať údaje.

Funkcia História zabezpečenia ukladá informácie do osobitného súboru. Keď súbor dosiahne svoj maximálny limit veľkosti, informácie, ktoré súvisia s novými udalosťami, prepíšu informácie, ktoré súvisia so staršími udalosťami. Denník môžete exportovať pravidelne, ak chcete zachovať všetky informácie histórie zabezpečenia.

Súbor denníka môžete uložiť v niektorom z nasledujúcich formátov:

 • Súbory denníka histórie zabezpečenia (MCF)

  Formát MCF je formát súborov denníka histórie zabezpečenia, ktorý vyvinula spoločnosť Symantec.

  Keď použijete túto možnosť typu súboru, súbor si môžete zobraziť iba v okne História zabezpečenia.

 • Textové súbory (TXT)

  Údaje sa uložia vo formáte textu oddeleného čiarkou.

  Keď použijete túto možnosť typu súboru, súbor môžete otvoriť a zobraziť externe bez použitia okna História zabezpečenia.

Importovať môžete len tie súbory denníka, ktoré majú príponu MCF. Keď importujete súbor denníka, zobrazí sa vyexportovaný zoznam informácií histórie zabezpečenia v súbore denníka. Tento zoznam nahradí aktuálny zoznam udalostí zabezpečenia. V rozbaľovacom zozname Ukázať si môžete vybrať možnosť zobrazenia špecifických detailov, ktoré sú uložené v súbore denníka. Ak sa chcete vrátiť do aktuálneho zoznamu Histórie zabezpečenia, musíte kliknúť na odkaz Zavrieť súbor: názov_súboru.MCF.

Exportovanie informácií o histórii zabezpečenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Úlohy.

 2. V okne Úlohy kliknite v sekcii Všeobecné úlohy na možnosť Skontrolovať históriu zabezpečenia.

 3. V okne História zabezpečenia v rozbaľovacom zozname Ukázať vyberte požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na položku Exportovať.

 5. V zobrazenom dialógovom okne Uložiť ako sa premiestnite na požadované umiestnenie a zadajte názov súboru.

  Názov kategórie v rozbaľovacom zozname Ukázať sa zobrazí ako predvolený názov súboru. Môžete zadať aj názov súboru podľa vlastného výberu.

 6. V poli Uložiť ako typ vyberte formát, v ktorom chcete uložiť súbor denníka.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Importovanie informácií o histórii zabezpečenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na položku Úlohy.

 2. V okne Úlohy kliknite v sekcii Všeobecné úlohy na možnosť Skontrolovať históriu zabezpečenia.

 3. V okne História zabezpečenia kliknite na možnosť Importovať.

 4. V dialógovom okne Otvoriť sa premiestnite do priečinka obsahujúceho súbor, ktorý chcete importovať.

 5. Vyberte súbor typu .MCF a kliknite na položku Otvoriť.

  V okne História zabezpečenia môžete otvoriť iba súbory denníka vo formáte .MCF. Súbory denníka vo formáte .TXT môžete otvoriť a zobraziť externe bez použitia okna História zabezpečenia.

  V režime importovania nemožno zobrazené informácie upravovať. Napríklad nemôžete vymazať denníky. Do aktuálneho zoznamu Histórie zabezpečenia sa môžete vrátiť zavretím súboru.

Informácie o histórii zabezpečenia

Prezeranie položiek v Histórii zabezpečenia

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15967289_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 21.03.2011