Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch

Funkcia Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch vás chráni pred hrozbami odosielanými alebo prijímanými v e-mailových prílohách. V okne Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch môžete zadefinovať spôsob, akým bude aplikácia Norton 360 Online postupovať počas preverovania e-mailových správ. Na základe vybratých možností aplikácia Norton 360 Online automaticky preveruje e-mailové správy, ktoré odosielate alebo prijímate.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje všetky e-mailové programy, ktoré používajú komunikačný protokol POP3 alebo SMTP.

Aplikácia Norton 360 Online preveruje e-maily formou sledovania komunikačných portov, ktoré sa používajú na odosielanie a prijímanie e-mailov a zachytávajú e-mailové prenosy. Po preverení e-mailových správ sa správy odošlú do e-mailového programu. Ak preberáte e-mailovú správu s veľkou prílohou, odoslanie tejto správy do e-mailového programu môže trvať niekoľko minút. Výsledkom môže byť uplynutie časového limitu e-mailového programu. Ak zapnete funkciu ochrany pred časovým limitom, aplikácia Norton 360 Online bude pravidelne potvrdzovať pripojenie k e-mailovému programu a zabráni použitiu časového limitu.

Ochrana pred časovým limitom umiestni skrytý text do hornej časti e-mailových správ. E-mailový program by mal tento text odstrániť.

V okne Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch môžete použiť nasledujúce možnosti:

Položky preverenia

Môžete sa rozhodnúť pre preverenie pomocou nasledujúcich možností:

 • Preveriť prichádzajúce e-mailové správy

  Automatické preverovanie všetkých príloh e-mailových správ, ktoré dostávate.

 • Preveriť odchádzajúce e-mailové správy

  Automatické preverovanie všetkých príloh e-mailových správ, ktoré odosielate.

Spôsob zvýšenia úrovne ochrany

Môžete zvýšiť zabezpečenie e-mailov použitím nasledujúcich možností:

 • Preverovať výskyt červov v odchádzajúcich správach

  Slúži na zapnutie detekcie podozrivých červov v odchádzajúcich e-mailových správach a upozorní v prípade zistenia výskytu hrozby.

 • Spôsob reakcie na nájdenie hrozby v odchádzajúcej správe

  Ak aplikácia Norton 360 Online zistí výskyt hrozby v odchádzajúcej e-mailovej správe, k dispozícii máte nasledujúce možnosti:

  • Automaticky odstrániť [odporúča sa]

   Táto možnosť poskytuje najvyššiu úroveň ochrany formou automatického odstránenia podozrivých e-mailových červov z počítača bez toho, aby dochádzalo k interakcii s používateľom.

  • Spýtať sa na postup

   Táto možnosť poskytuje najvyššiu úroveň ovládania v prípade detekcie podozrivého červa. Jednotlivé kroky každej fázy reakcie na vzniknutú situáciu vyberá používateľ. Zobrazí sa okno so súhrnnými informáciami o vykonaných akciách.

Ako postupovať počas preverovania e-mailových správ

Ponúka tieto možnosti:

 • Chrániť pred časovými limitmi

  Táto možnosť zabraňuje e-mailovému klientovi zobrazovať hlásenia o chybách časového limitu, keď aplikácia Norton 360 Online preveruje veľké prílohy.

 • Zobraziť ukazovateľ priebehu

  Slúži na zobrazenie okna priebehu počas preverovania odchádzajúcich e-mailových správ aplikáciou Norton 360 Online.

O funkcii Norton AntiSpam

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v15911615_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011