Iné produkty

Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch

Funkcia Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch vás chráni pred hrozbami odosielanými alebo prijímanými v e-mailových prílohách. V okne Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch môžete zadefinovať spôsob, akým bude aplikácia Norton 360 Online postupovať počas preverovania e-mailových správ. Na základe vybratých možností aplikácia Norton 360 Online automaticky preveruje e-mailové správy, ktoré odosielate alebo prijímate.

Aplikácia Norton 360 Online podporuje všetky e-mailové programy, ktoré používajú komunikačný protokol POP3 alebo SMTP.

Aplikácia Norton 360 Online preveruje e-maily formou sledovania komunikačných portov, ktoré sa používajú na odosielanie a prijímanie e-mailov a zachytávajú e-mailové prenosy. Po preverení e-mailových správ sa správy odošlú do e-mailového programu. Ak preberáte e-mailovú správu s veľkou prílohou, odoslanie tejto správy do e-mailového programu môže trvať niekoľko minút. Výsledkom môže byť uplynutie časového limitu e-mailového programu. Ak zapnete funkciu ochrany pred časovým limitom, aplikácia Norton 360 Online bude pravidelne potvrdzovať pripojenie k e-mailovému programu a zabráni použitiu časového limitu.

Ochrana pred časovým limitom umiestni skrytý text do hornej časti e-mailových správ. E-mailový program by mal tento text odstrániť.

V okne Preverenie výskytu vírusov v e-mailoch môžete použiť nasledujúce možnosti:

Položky preverenia

Môžete sa rozhodnúť pre preverenie pomocou nasledujúcich možností:

 • Preveriť prichádzajúce e-mailové správy

  Automatické preverovanie všetkých príloh e-mailových správ, ktoré dostávate.

 • Preveriť odchádzajúce e-mailové správy

  Automatické preverovanie všetkých príloh e-mailových správ, ktoré odosielate.

Spôsob zvýšenia úrovne ochrany

Môžete zvýšiť zabezpečenie e-mailov použitím nasledujúcich možností:

 • Preverovať výskyt červov v odchádzajúcich správach

  Slúži na zapnutie detekcie podozrivých červov v odchádzajúcich e-mailových správach a upozorní v prípade zistenia výskytu hrozby.

 • Spôsob reakcie na nájdenie hrozby v odchádzajúcej správe

  Ak aplikácia Norton 360 Online zistí výskyt hrozby v odchádzajúcej e-mailovej správe, k dispozícii máte nasledujúce možnosti:

  • Automaticky odstrániť [odporúča sa]

   Táto možnosť poskytuje najvyššiu úroveň ochrany formou automatického odstránenia podozrivých e-mailových červov z počítača bez toho, aby dochádzalo k interakcii s používateľom.

  • Spýtať sa na postup

   Táto možnosť poskytuje najvyššiu úroveň ovládania v prípade detekcie podozrivého červa. Jednotlivé kroky každej fázy reakcie na vzniknutú situáciu vyberá používateľ. Zobrazí sa okno so súhrnnými informáciami o vykonaných akciách.

Ako postupovať počas preverovania e-mailových správ

Ponúka tieto možnosti:

 • Chrániť pred časovými limitmi

  Táto možnosť zabraňuje e-mailovému klientovi zobrazovať hlásenia o chybách časového limitu, keď aplikácia Norton 360 Online preveruje veľké prílohy.

 • Zobraziť ukazovateľ priebehu

  Slúži na zobrazenie okna priebehu počas preverovania odchádzajúcich e-mailových správ aplikáciou Norton 360 Online.

O funkcii Norton AntiSpam

Informácie o nastaveniach Preverení a rizík

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15911615_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 19.10.2011