Konfigurácia Nastavenia sieťového servera proxy

Ak na pripojenie k sieti Internet používate server proxy, musíte uviesť podrobné údaje o serveri proxy. V okne Nastavenia sieťového servera proxy môžete zadať nastavenia automatickej konfigurácie, nastavenia servera proxy a nastavenia overovania servera proxy. Nastavenia sieťového servera proxy sa používajú pri pripájaní na Internet napríklad počas aktivácie produktu alebo pri využívaní technickej podpory.

Konfigurácia Nastavenia sieťového servera proxy

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v položke Podrobné nastavenia kliknite na položku Administratívne nastavenia.

 3. V riadku Nastavenia sieťového servera proxy kliknite na položku Konfigurovať.

 4. V okne Nastavenia sieťového servera proxy vykonajte tieto kroky:

  • Ak chcete, aby váš prehliadač automaticky zistil nastavenia sieťového pripojenia, v sekcii Automatická konfigurácia začiarknite Automaticky zistiť nastavenia.

  • Ak server proxy vyžaduje adresu URL automatickej konfigurácie, v sekcii Automatická konfigurácia začiarknite Použiť skript na automatickú konfiguráciu. Do políčka URL napíšte príslušnú adresu URL (napríklad file://C:/Proxy.pac).

  • Ak vaša sieť používa server proxy, v sekcii Nastavenia servera proxy začiarknite Používať server proxy na pripojenia cez HTTP. Do políčka Adresa zadajte adresu URL alebo adresu IP servera proxy a do políčka Port zadajte číslo portu servera proxy. Môžete zadať hodnotu od 1 do 65535.

  • Ak server proxy vyžaduje meno používateľa a heslo, v sekcii Overenie začiarknite položku Na pripojenie prostredníctvom brány firewall alebo servera proxy sa vyžaduje overenie. Do políčka Používateľské meno napíšte používateľské meno a do políčka Heslo napíšte heslo.

 5. V okne Nastavenia sieťového servera proxy kliknite na položku Použiť.

O nastaveniach sieťového servera proxy

Vyhľadanie adresy IP počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15707976_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 04.11.2011