Iné produkty

Vypnutie alebo zapnutie aktualizácií Pulse Updates

Aktualizácie Pulse Updates poskytujú časté a objemovo malé aktualizácie (každých päť minút) medzi komplexnými aktualizáciami. Dbajte na to, aby boli aktualizácie Pulse Updates neustále zapnuté. Táto funkcia chráni používateľa pred najnovšími hrozbami bez narúšania fungovania systému a obmedzovania online práce na počítači.

Ak chcete získavať najnovšie aktualizácie definícií prostredníctvom aktualizácií Pulse Updates, musíte byť pripojení na internet. Aktualizácie Pulse Updates môžete zapnúť alebo vypnúť iba vtedy, ak je zapnutá automatická aktualizácia LiveUpdate.

Vypnutie alebo zapnutie aktualizácií Pulse Updates

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

  2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti vírusom.

  3. V okne nastavení funkcie Ochrana proti vírusom kliknite na možnosť Ochrana proti spywaru a aktualizácie.

  4. Pod položkou Automatická aktualizácia LiveUpdate, v riadku Aktualizácie Pulse Updates, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

    • Ak chcete vypnúť aktualizácie Pulse Updates, prepnite prepínač Zap./Vyp. doprava do pozície Vyp.

    • Ak chcete zapnúť aktualizácie Pulse Updates, prepnite prepínač Zap./Vyp. doľava do pozície Zap.

  5. V okne Nastavenia kliknite na možnosť Použiť.

  6. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O aktualizáciách Pulse Updates

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15707710_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.10.2011