Iné produkty

O aktualizáciách Pulse Updates

Okrem aktualizácií definícií preberaných automatickou aktualizáciou LiveUpdate používa aplikácia Norton 360 Online prúdovú technológiu na preberanie najnovších definícií vírusov. Tieto sťahovania súborov sa nazývajú Aktualizácie Pulse Updates. Aktualizácie Pulse Updates sú ľahšie a rýchlejšie než automatická aktualizácia LiveUpdate. Tieto aktualizácie chránia počítač pred hrozbami, ktoré sa vyskytujú na Internete. Aktualizácie Pulse Updates chránia používateľa pred rýchlo sa meniacim prostredím ohrození zabezpečenia bez toho, aby dochádzalo k narúšaniu fungovania počítača. Aktualizácie Pulse Updates by mali byť vždy zapnuté, aby používateľ mohol získavať najnovšie aktualizácie.

Aktualizácie Pulse Updates každých päť minút zisťujú dostupnosť aktualizácií. Ak sú aktualizácie definícií dostupné, aktualizácia LiveUpdate prevezme vysielané definície vírusov. Aktualizácie Pulse Updates poskytujú aktualizácie v čase medzi komplexnými aktualizáciami, ktoré Automatická aktualizácia LiveUpdate automaticky preberá každú hodinu. Aplikácia Norton 360 Online zlúči nový prúd, ktorý sa preberie s poslednými nainštalovanými aktualizáciami. Aktualizácie Pulse Updates poskytujú doplnkovú a rýchlu ochranu pred najnovšími hrozbami medzi komplexnými aktualizáciami bez narúšania online práce používateľa.

Aj keď nezapnete aktualizáciu Pulse Updates, aktualizácia LiveUpdate zozbiera všetky zmeškané aktualizácie a v priebehu úplných aktualizácií definícií aktualizuje váš počítač.

Vypnutie alebo zapnutie aktualizácií Pulse Updates

O aktualizácii LiveUpdate

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15707635_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 05.04.2011