Iné produkty

Plánovanie Úplného preverenia systému

Aplikácia Norton 360 Online automaticky deteguje nečinnosť počítača a spúšťa funkciu Úplné preverenie systému. Úplné preverenie systému chráni počítač pred infekciou bez toho, aby sa narušila výkonnosť počítača. Úplné preverenia systému môžete naplánovať na automatické spúšťanie v určených dňoch a časoch alebo v pravidelných intervaloch.

Úplné preverenie systému môžete naplánovať v okne Preverenia.

Naplánovanie Úplného preverenia systému

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa položky Úplné preverenie systému.

  5. V okne Úprava preverenia, pod položkou Kedy chcete preverenie spustiť?, nastavte frekvenciu a čas spúšťania preverenia.

    Väčšina možností frekvencie zahŕňa ďalšie možnosti, pomocou ktorých možno doladiť celý plán. Podľa požiadaviek nastavte ďalšie možnosti.

  6. Kliknite na tlačidlo OK.

O plánovaní preverenia

Spustenie Úplného preverenia systému

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15672755_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011