Editovanie vlastného preverenia

Vytvorené vlastné preverenie môžete upraviť. Do preverovania môžete pridať ďalšie súbory alebo priečinky, alebo môžete odstrániť súbory a priečinky, ktoré nechcete preverovať. Taktiež môžete zmeniť názov preverovania.

Vlastné preverenie môžete upraviť v okne Preverenia.

Úprava vlastného preverenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa vlastného preverenia, ktoré chcete upraviť.

  5. V okne Úprava preverenia, na karte Položky na preverenie, vyberte položky, ktoré chcete preveriť.Výber položiek na preverenie

  6. Na karte Plán preverenia nastavte frekvenciu a čas, kedy sa má preverenie spustiť.Plánovanie preverenia

  7. Na karte Možnosti preverenia podľa požiadaviek nakonfigurujte možnosti preverenia.Konfigurácia možností preverenia

  8. Kliknite na tlačidlo OK.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Boli tieto informácie užitočné?

DOCID: v15672377_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011