Iné produkty

Editovanie vlastného preverenia

Vytvorené vlastné preverenie môžete upraviť. Do preverovania môžete pridať ďalšie súbory alebo priečinky, alebo môžete odstrániť súbory a priečinky, ktoré nechcete preverovať. Taktiež môžete zmeniť názov preverovania.

Vlastné preverenie môžete upraviť v okne Preverenia.

Úprava vlastného preverenia

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť preverenia.

  2. V okne Preverenia, v sekcii Preverenia počítača, kliknite na možnosť Vlastné preverenie.

  3. Kliknite na možnosť Prejsť.

  4. V okne Preverenia, v stĺpci Úprava preverenia, kliknite na ikonu editácie vedľa vlastného preverenia, ktoré chcete upraviť.

  5. V okne Úprava preverenia, na karte Položky na preverenie, vyberte položky, ktoré chcete preveriť.Výber položiek na preverenie

  6. Na karte Plán preverenia nastavte frekvenciu a čas, kedy sa má preverenie spustiť.Plánovanie preverenia

  7. Na karte Možnosti preverenia podľa požiadaviek nakonfigurujte možnosti preverenia.Konfigurácia možností preverenia

  8. Kliknite na tlačidlo OK.

O vlastných prevereniach

Vytvorenie vlastného preverenia

O Preverení počítača

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15672377_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011