Iné produkty

Ochrana proti spywaru

Možnosti v okne Ochrana proti spywaru umožňujú zvoliť si, ktoré kategórie rizík má aplikácia Norton 360 Online zisťovať Automatickou ochranou, pri manuálnom preverovaní, preverovaní e-mailov a rýchlych správ. V záujme maximálnej ochrany začiarknite všetky možnosti v okne Ochrana proti spywaru.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kategórie rizík zabezpečenia, ktoré by ochrana proti spywaru mala zisťovať:

Riziko zabezpečenia

Programy, ktoré môžu znamenať riziko zabezpečenia počítača.

Hackerské nástroje

Programy, ktoré hackeri používajú na získavanie neoprávneného prístupu do vášho počítača. Jeden typ hackerských nástrojov, program pre zaznamenávanie klávesových úderov, sleduje a zaznamenáva každý úder na klávesnici a tento záznam môže poslať späť hackerovi.

Spyware

Programy, ktoré môžu prehľadávať systémy a sledovať aktivity a odovzdávať tieto informácie do iných počítačov alebo na iné miesta vo virtuálnom priestore.

Trackware

Programy, ktoré sledujú činnosť systému, zhromažďujú informácie o systéme alebo sledujú zvyklosti používateľa a tieto informácie odovzdávajú organizáciám tretej strany. Informácie, ktoré takéto programy zhromažďujú, nie sú dôverné a nemožno podľa nich identifikovať osobu používateľa. Programy typu trackware bývajú inštalované so súhlasom používateľa a môžu byť súčasťou iného softvéru inštalovaného používateľom.

Dialer

Programy, ktoré pomocou počítača alebo modemu vytáčajú čísla platených telefónnych liniek alebo sa pripájajú na platené internetové stránky s cieľom účtovať poplatky.

Vzdialený prístup

Programy umožňujúce získať prístup cez internet z iného počítača s cieľom získať informácie alebo zaútočiť či pozmeniť váš počítač.

Adware

Programy, ktoré umožňujú dodávanie reklamného obsahu prostredníctvom svojho vlastného okna alebo pomocou rozhrania iného programu.

Žartovný program

Programy, ktoré menia alebo prerušujú normálnu činnosť počítača.

Nástroje na hodnotenie zabezpečenia

Programy, ktoré vo všeobecnosti slúžia na vykonávanie administratívnych úloh lokálne vo vašom počítači. Môžu však byť použité aj na získanie neoprávneného prístupu do vášho počítača alebo na jeho zablokovanie.

Zavádzajúce aplikácie

Programy, ktoré oznamujú falošné alebo zjavne nesprávne informácie o prítomnosti rizík zabezpečenia, hrozieb alebo systémových problémov v cieľovom počítači.

Rodičovská kontrola

Programy, ktoré sledujú obsah internetových stránok, chatovacích miestností, rýchlych správ alebo e-mailových správ.

O ochrane vášho počítača

Informácie o nastaveniach ochrany proti spywaru a aktualizácií

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15656607_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 01.11.2011