Iné produkty

O grafoch využitia procesora CPU a pamäte

Norton 360 Online sleduje celkové využitie procesora CPU a pamäte systémom a využitie procesora CPU a pamäte funkciami Norton. Norton 360 Online zobrazuje tieto informácie v grafe využitia procesora CPU a v grafe využitia pamäte. Graf využitia procesora CPU a graf využitia pamäte sú grafy, ktoré v reálnom čase zobrazujú mieru využitia procesora CPU a pamäte.

Grafy zobrazujú priebeh za posledných 90 minút, resp. od okamihu zapnutia počítača. Grafy aktualizujú informácie v intervale každých 15 sekúnd. Priebehy na grafoch posúvajú sprava doľava, pričom najnovšie údaje sa zobrazujú na pravom okraji grafu. Modrá krivka znázorňuje priebeh celkového využitia systémom a žltá krivka znázorňuje priebeh využitia funkciami Norton. Sivé bloky označené textom Nečinný predstavujú obdobie nečinnosti počítača. Sivé bloky zahŕňajú obdobie, kedy je váš počítač vypnutý, v režime spánku alebo odhlásený.

Na grafoch sa štandardne zobrazuje časový úsek 90 minút. Pomocou možnosti Zväčšiť však môžete definovať úsek grafu, ktorý si chcete prezrieť. Pomocou možnosti Zväčšiť môžete získať zväčšený náhľad alebo staršie údaje z grafov. Ak si napríklad vyberiete možnosť 10 min., aplikácia Norton 360 Online zobrazí zväčšenú ukážku grafu využitia procesora CPU alebo grafu využitia pamäte za posledných 10 minút. Ak si vyberiete možnosť 1D, aplikácia Norton 360 Online zobrazí údaje za posledný deň.

Po kliknutí na ktorýkoľvek bod na grafe využitia procesora CPU alebo pamäte aplikácia Norton 360 Online zobrazí zoznam procesov, ktoré v danom okamihu najviac využívali zdroje systému. Taktiež zobrazí percentuálny podiel jednotlivých procesov na využívaní zdrojov. Po kliknutí na konkrétny proces v zozname sa v okne File Insight zobrazia ďalšie informácie o tomto procese.

V okne File Insight môžete vidieť tieto informácie o procese:

  • Názov súboru, číslo verzie, digitálny podpis a dátum nainštalovania procesu.

  • Dátum, kedy bol proces naposledy použitý a či ide o súbor pri spustení.

  • Podrobnosti o stabilite.

  • Stupeň dôveryhodnosti.

  • Podrobnosti o využívaní zdrojov.

  • Akcie, ktoré daný proces vykoná v systéme počítača.

Navyše v okne File Insight môžete vidieť graf využitia procesora CPU a podrobnosti o využití zdrojov pre prebiehajúce procesy. Graf zobrazuje využitie procesora CPU celým systémom a mieru využitia procesora CPU jednotlivými procesmi.

Prezeranie grafov využitia procesora CPU a pamäte

Získanie starších údajov o využití procesora CPU a pamäte

Identifikovanie procesov využívajúcich najviac zdrojov

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15624757_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011