Iné produkty

O tichom režime

Aplikácia Norton 360 Online poskytuje mnoho riešení a funkcií chrániacich váš počítač proti vírusom a iným hrozbám. Aplikácia Norton 360 Online tiež zobrazuje výstrahy a oznámenia, ktorými vás informuje o zisťovaní a odstraňovaní vírusov a iných hrozieb pre zabezpečenie. Keď vykonávate dôležité úlohy na vašom počítači, pravdepodobne uprednostníte, ak nebudete dostávať nijaké výstražné správy. V závislosti od toho, ktoré Nastavenia tichého režimu sú zapnuté, aplikácia Norton 360 Online potláča výstrahy a oznámenia a dočasne pozastavuje väčšinu činností na pozadí.

Aplikácia Norton 360 Online ponúka nasledujúce možnosti v sekcii Nastavenia tichého režimu:

Tichý režim

Aplikácia Norton 360 Online umožňuje ručne zapnúť na určitý čas použitie možnosti Tichý režim.

Detekcia celoobrazovkovej aplikácie

Aplikácia Norton 360 Online zapína túto možnosť automaticky, keď zistí spustenú celoobrazovkovú aplikáciu, a vypína, keď ukončíte používanie celoobrazovkovej aplikácie.

Bezobslužný režim

Aplikácia Norton 360 Online zapína túto možnosť automaticky, keď zistí spustenie napaľovania disku alebo spustenie TV nahrávania v systéme Media Center. Aplikácia Norton 360 Online tiež automaticky zapína bezobslužný režim, keď spustíte program, ktorý ste zaradili do zoznamu Programy v bezobslužnom režime. Aplikácia Norton 360 Online vypína bezobslužný režim po dokončení napaľovania disku alebo nahrávania TV programu. Aplikácia Norton 360 Online tiež vypína bezobslužný režim keď neeviduje spustené programy, ktoré ste zaradili do zoznamu Programy v bezobslužnom režime.

O zapnutí tichého režimu informuje ikona Norton 360 Online v správovej oblasti na pravom okraji panela úloh. Keď je tichý režim zapnutý, táto ikona sa zmení na ikonu so vzorom kosáka. Aplikácia Norton 360 Online vás informuje aj o vypnutí Tichého režimu

Prehľad relácií tichého režimu si môžete prezrieť v kategóriách Nedávna história, Úplná história a Tichý režim v rozbaľovacom zozname pri možnosti Zobraziť v okne História zabezpečenia.

Prehľad obsahuje tieto informácie:

  • informácia o tom, či je Tichý režim zapnutý alebo vypnutý,

  • Využitie nastavení tichého režimu, napr. Tichý režim alebo Bezobslužný režim

  • Typ programu, ktorý zapol tichý režim, teda napaľovanie disku alebo TV nahrávanie

  • Názov používateľom určeného programu, ktorý zapne tichý režim

  • Čas a dátum zapnutia alebo vypnutia tichého režimu

  • Vážnosť zobrazuje úroveň rizika vybranej položky

O tichom režime, ktorý zapnete manuálne

Manuálne zapnutie alebo vypnutie tichého režimu

O Tichom režime, ktorý sa zapína automaticky

O funkcii Bezobslužný režim

Informácie o Administratívnych nastaveniach

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15624542_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011