Iné produkty

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

Pomocou nastavení v sekcii Profily výkonu preverenia možno konfigurovať, ako má produkt Norton 360 Online preverovať počítač na základe digitálneho podpisu a stupňa dôveryhodnosti súborov. Kvôli zjednodušeniu, zrýchleniu a zefektívneniu preverovania vykonávaného aplikáciou Norton 360 Online môžete z preverenia vylúčiť súbory so známymi digitálnymi podpismi alebo vysokým stupňom dôveryhodnosti.

Pomocou nastavení v sekcii Profily výkonu preverení môžete:

 • Nastaviť Úplné preverenie počítača.

  Úplné preverenie zahŕňa preverenie všetkých súborov v počítači bez ohľadu na ich stupeň dôveryhodnosti alebo digitálny podpis.

 • Ak zvolíte možnosť Štandardná dôveryhodnosť, z preverenia budú vylúčené súbory označené ako Dôveryhodné súbory Norton.

  Norton 360 Online preverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti inú ako Dôveryhodné súbory Norton.

 • Zvolením možnosti Vysoká dôveryhodnosť nastaviť vykonanie preverenia s vylúčením súborov so známymi digitálnymi podpismi alebo vysokým stupňom dôveryhodnosti.

  Norton 360 Online nepreverí súbory, ktoré majú úroveň dôveryhodnosti ako Dôveryhodné súbory Norton alebo Dôveryhodné súbory používateľa. Takisto do preverenia nezahrnie Dobré súbory s vysokou úrovňou dôveryhodnosti. Preverí súbory so stupňom dôveryhodnosti Nízka dôveryhodnosť, Neoverená dôveryhodnosť, Zlá dôveryhodnosť a súbory bez digitálneho podpisu triedy 3.

Nastavenia Profilov výkonu preverení musíte nakonfigurovať pred spustením preverenia alebo pred naplánovaním spustenia preverenia. Norton 360 Online bude počítač preverovať podľa konfigurácie, ktorú ste určili v sekcii Profily výkonu preverenia.

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení z okna Nastavenia

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na položku Ochrana proti vírusom.

  Na karte Preverenia a riziko v riadku Profily výkonu preverení kliknite na jedno z nastavení. Vaše možnosti sú:

  • Úplné preverenie

  • Štandardná dôveryhodnosť

  • Vysoká dôveryhodnosť

 3. Kliknite na tlačidlo Použiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení z okna Norton Insight - Hodnotenie aplikácií

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Norton Insight.

 2. V okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií presuňte posúvač Profily výkonu preverení na jedno z nastavení. Vaše možnosti sú:

  • Úplné preverenie

  • Štandardná dôveryhodnosť

  • Vysoká dôveryhodnosť

 3. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

O programe Norton Insight

Zobrazenie súborov pomocou funkcie Norton Insight

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15624381_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011