Iné produkty

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

Funkcia Norton Insight umožňuje zisťovať informácie o Skúmaných súboroch, ktoré sa nachádzajú vo vašom počítači. Môžete tu vidieť informácie ako podpis súboru a dátum nainštalovania súboru. Môžete si tiež prezrieť údaje ako stupeň dôveryhodnosti, informácie o stabilite, využívanie komunitou, používanie zdrojov a zdroj súboru. Pomocou možnosti Nájsť môžete nájsť umiestnenie daného súboru v počítači. Keď pravým tlačidlom myši kliknete na súbor, ktorý je dostupný vo vašom počítači, v ponuke skrátených príkazov sa zobrazí možnosť Norton 360 Online, a potom možnosť Norton File Insight. Pomocou týchto možností môžete zistiť podrobné údaje o Skúmanom súbore.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazí možnosť Norton File Insight len keď pravým tlačidlom myši kliknete na Skúmaný súbor. V núdzovom režime systému Windows nemáte prístup k tejto možnosti pri žiadnom súbore. Norton 360 Online tiež zaradí všetky súbory, pre ktoré otvoríte okno File Insight, a zobrazí podrobnosti ako Skúmaný súbor.

Server Symantec uchováva informácie o hodnotách podrobností o súbore a úrovni dôveryhodnosti skúmaného súboru. Server poskytuje podrobnosti o súbore ihneď po otvorení okna Norton Insight - Hodnotenie aplikácií. Pomocou možnosti Skontrolovať dôveryhodnosť v okne File Insight však môžete zistiť aktuálny stupeň dôveryhodnosti súboru. Známe súbory môžete označiť za dôveryhodné aj manuálne. Aj iným súborom ako tým, čo sú označené ako Dôveryhodné Norton, môžete zmeniť úroveň dôveryhodnosti na Dôveryhodné - používateľ.

Môžete tiež zistiť využitie systémových prostriedkov súborom, ktorý sa nachádza vo vašom počítači. V okne File Insight môžete vidieť graf využitia procesora CPU a podrobnosti o využití systémových prostriedkov pre prebiehajúce procesy. Graf zobrazuje využitie procesora CPU celým systémom a mieru využitia procesora CPU a pamäte jednotlivými procesmi.

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Norton Insight.

 2. V okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií kliknite na súbor, o ktorom chcete zistiť podrobné informácie.

 3. V okne File Insight sa zobrazia podrobné údaje o súbore.

 4. V okne File Insight kliknite na možnosť Zavrieť.

Kontrola stupňa dôveryhodnosti konkrétneho súboru

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Norton Insight.

 2. V okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií kliknite na položku Skontrolovať konkrétny súbor.

 3. Prejdite na miesto, kde je uložený súbor, o ktorom chcete zistiť príslušné informácie.

 4. Vyberte si súbor a kliknite na položku Otvoriť.

 5. V okne File Insight sa zobrazia podrobné údaje o súbore.

 6. V okne File Insight kliknite na možnosť Zavrieť.

Nájdenie umiestnenia súboru

 • V okne File Insight kliknite na možnosť Nájsť.

Aktualizovanie stupňa dôveryhodnosti súboru

 • V okne File Insight kliknite na možnosť Skontrolovať dôveryhodnosť.

Manuálne označenie súboru za dôveryhodný

 • V okne File Insight na karte Podrobnosti kliknite na možnosť Dôverovať teraz.

  Súborom, ktoré majú nízku a neoverenú dôveryhodnosť alebo nie sú dôveryhodnými súbormi Norton, môžete udeliť dôveru manuálne.

Zistenie využitia systémových prostriedkov bežiacim procesom

 1. V okne File Insight kliknite na ľavom paneli na možnosť Aktivita.

 2. V rozbaľovacom zozname Ukázať vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Vyberte možnosť Výkon na zobrazenie grafu výkonu procesu.

  • Vyberte možnosť Výstraha výkonu na zobrazenie podrobností procesu týkajúcich sa výstrahy výkonu.

  • Vyberte možnosť Sieť na zobrazenie sieťových činností procesu.

  • Vyberte možnosť Zmena kľúča Run, ak chcete zahrnúť zmeny v databáze Registry.

O programe Norton Insight

Zobrazenie súborov pomocou funkcie Norton Insight

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15624089_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 27.09.2011