Iné produkty

Zobrazenie súborov pomocou funkcie Norton Insight

Norton Insight poskytuje informácie o Skúmaných súboroch, ktoré sú dostupné vo vašom počítači. Aplikácia Norton 360 Online umožňuje prezerať si konkrétne kategórie súborov podľa možnosti, ktorú si vyberiete v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií.

Rozbaľovací zoznam v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií ponúka tieto možnosti:

Všetky prebiehajúce procesy

Uvádza všetky procesy v počítači, ktoré prebiehali v čase, keď ste si vybrali túto možnosť.

Všetky súbory

Uvádza Skúmané súbory.

Položky spúšťania

Uvádza všetky programy spúšťané pri spustení počítača.

Všetky načítané moduly

Uvádza všetky súbory a programy, ktoré sú aktuálne načítané do pamäte programu.

Najvyšší dopad na výkon

Uvádza programy, ktoré najviac využívajú systémové zdroje počítača.

Aplikácia Norton 360 Online zobrazuje zoznam desiatich zdrojov, ktoré majú najvyšší vplyv na výkon počítača.

Najvyššie využívanie komunitou

Uvádza súbory, ktoré sú najviac využívané komunitou.

Dôveryhodné súbory používateľa

Uvádza Skúmané súbory, ktoré ste manuálne označili za dôveryhodné v okne File Insight.

Táto kategória neuvádza súbory, ktoré nepatria do Skúmaných súborov, aj keď ste ich manuálne označili za dôveryhodné. Aplikácia, Norton 360 Online však vylúči z preverovania všetky súbory manuálne označené za dôveryhodné, keď nastavíte Profily výkonu preverení na Vysoká dôveryhodnosť.

Dôveryhodnosť používateľa môžete tiež odobrať všetkým Skúmaným súborom, ktorým ste ju manuálne priradili. Na odobratie dôveryhodnosti používateľa môžete použiť možnosť Vyčistiť všetky dôveryhodné súbory používateľa vedľa rozbaľovacieho zoznamu.

Nedôveryhodné súbory

Zoznam súborov, ktoré nie sú označené ako Dôveryhodné súbory Norton.

Kliknutím na možnosť Dôverovať všetkým súborom pri rozbaľovacom zozname môžete všetky nedôveryhodné súbory manuálne označiť za dôveryhodné.

Môžete si tiež prezrieť údaje o súbore ako názov súboru, stupeň dôveryhodnosti, využívanie komunitou, používanie zdrojov a hodnotenie stability. Môžu sa vyskytnúť prípady, keď sa zmení úroveň dôveryhodnosti súboru alebo sa zastaví spustený proces. Zobrazenie v okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií môžete obnoviť, aby sa aktualizoval zoznam súborov a ich podrobnosti. Merač pokrytia poskytuje grafické znázornenie percentuálneho podielu Dôveryhodných súborov Norton z celkového počtu Skúmaných súborov. Čím vyššie je percento, tým kratšie trvá preverovanie.

Zobrazenie súborov pomocou funkcie Norton Insight

  1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Zabezpečenie počítača a potom kliknite na tlačidlo Spustiť Norton Insight.

  2. V okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť možnosť zobraziť kategóriu súborov.

    Môže sa stať, že ak si budete chcieť prezrieť všetky súbory v oblasti s podrobnými údajmi, bude nutné posunúť zobrazenie v okne.

  3. Kliknite na možnosť Zatvoriť.

Obnovenie zoznamu súborov

  • V okne Norton Insight - Hodnotenie aplikácií, v hornej časti ikony súboru, kliknite na ikonu obnovenia.

Kontrola stupňa dôveryhodnosti súboru

Konfigurovanie Profilov výkonu preverení

O programe Norton Insight

O funkcii System Insight

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15624052_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 28.10.2011