Iné produkty

Informácie o funkcii Úprava kariet

Možnosť Úprava kariet vo funkcii Identity Safe umožňuje z jedného miesta spravovať vaše osobné údaje ako meno, dátum narodenia, e-mailová adresa alebo údaje o kreditných kartách.

Pomocou týchto informácií, ktoré máte uložené na týchto kartách, môžete vykonávať nasledovné akcie:

  • automaticky vyplňovať formuláre

  • poskytovať citlivé informácie bez nutnosti ich napísania, pokiaľ ste pripojení na Internet

Týmto spôsobom vás funkcia Identity Safe chráni pred programami pre zaznamenávanie klávesových úderov, ktoré by mohli odcudziť a zneužiť vašu identitu.

Niektoré internetové stránky obsahujú formuláre na poskytnutie údajov o kreditných kartách alebo iných osobných údajov. Ponuka Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar uvádza zoznam kariet, ktoré ste vytvorili na automatické vyplňovanie. Zo zoznamu si môžete zvoliť kartu, ktorú chcete použiť na automatické vyplnenie formulára.

Okrem toho môžete pridávať, zobrazovať, upravovať a kopírovať detaily na ktorejkoľvek vytvorenej karte. Ak už kartu nepotrebujete, môžete ju vymazať.

Funkcia Úprava kariet navyše ponúka nasledovné možnosti:

  • Karty môžete chrániť heslom, aby ste zabránili zneužitiu citlivých informácií a osobných údajov.

  • Funkcia rozpoznáva internetové stránky obsahujúce formuláre a okamžite zobrazuje kontextové okno so zoznamom kariet.

  • Funkcia poskytuje rýchly náhľad na ktorúkoľvek kartu, ktorá nie je chránená heslom.

    Funkcia Identity Safe poskytuje dodatočnú ochranu pre heslom chránené karty tým, že nezobrazuje prehľad údajov na karte.

Keď sa nachádzate na internetovej stránke obsahujúcej formuláre, panel s ponukami Vyplniť polia na tejto stránke? na paneli nástrojov Norton Toolbar zobrazí karty, ktoré máte uložené. Môžete kliknúť na možnosť Vyplniť formulár na paneli s ponukami Vyplniť polia na tejto stránke? a vybrať kartu, ktorú chcete použiť na vyplnenie internetovej stránky. Na výber kariet môžete použiť aj možnosť Vyplniť pomocou karty identity v ponuke Identity Safe.

Pridávanie kariet

Upravovanie, mazanie alebo kopírovanie kariet

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15610368_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 25.08.2011