Monitorovanie klávesových úderov

Funkcia Sledovanie programu na zaznamenávanie klávesových úderov pomáha zaistiť, aby nebezpečné programy na zaznamenávanie klávesových úderov nemali prístup do osobných údajov tým, že budú sledovať vaše údery na klávesy.

Ktokoľvek, kto chce sledovať tieto činnosti používateľa v príslušnom počítači, si môže stiahnuť programy na zaznamenávanie klávesových úderov. V niektorých prípadoch môže byť účel sledovania neškodný. Napríklad, táto funkcia umožňuje rodičom sledovať aktivity ich detí na Internete. Má to však aj potenciál na zneužitie. Napríklad, narušiteľ môže získať prístup do osobných údajov používateľa počítača. Keď je funkcia Sledovanie programu na zaznamenávanie klávesových úderov aktívna, upozorňuje vás vždy, keď sa nebezpečný program pokúša sledovať vaše klávesové údery. Potom môžete takéto programy buď povoliť, alebo zablokovať. Programy, ktoré boli nastavené na sledovanie klávesových úderov, sú automaticky uvedené v dialógovom okne Sledovanie programu na zaznamenávanie klávesových úderov.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť detaily o programe, kliknite na jeho položku.

Nasledujúca tabuľka poskytuje zoznam položiek s detailmi o programe:

Úplná cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O Inteligentnej bráne firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15596933_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011