Iné produkty

Nastavenie možnosti Vylúčené položky z adresára

Keď pridáte e-mailovú adresu do zoznamu Výnimiek adresára, funkcia Norton AntiSpam neimportuje túto adresu do Zoznamu povolených odosielateľov a Zoznamu blokovaných odosielateľov. Pokiaľ e-mailovú adresu vymažete zo Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov, funkcia Norton AntiSpam automaticky pridá danú adresu do zoznamu Výnimiek Adresára. Keď však vymažete e-mailovú adresu, ktorú ste manuálne pridali do Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov, funkcia Norton AntiSpam nepridá túto adresu do zoznamu Výnimiek adresára.

Do zoznamu Vylúčené položky z adresára nemôžete pridať názov domény. Keď vymažete zo Zoznamu povolených odosielateľov alebo Zoznamu blokovaných odosielateľov názov domény, aplikácia Norton AntiSpam nepridá názov domény do zoznamu Výnimiek Adresára.

Pred importovaním adresára špecifikujte Vylúčené položky z adresára. Do zoznamu Vylúčené položky z adresára pridajte všetky e-mailové adresy, ktoré nechcete importovať z adresára vášho e-mailového programu.

Pridanie položiek do zoznamu Vylúčené položky z adresára

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Výnimky adresára na tlačidlo Konfigurovať.

 4. V okne Vylúčené položky z adresára kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do dialógového okna Pridať e-mailovú adresu napíšte e-mailovú adresu.

  Alebo pre ľahšie vyhľadanie napíšte názov, ktorý sa zhoduje s touto e-mailovou adresou.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Pridať e-mailovú adresu.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK uložte a zatvorte okno Vylúčené položky z adresára.

Úprava alebo vymazanie položiek v zozname Vylúčené položky z adresára

 1. V hlavnom okne aplikácie Norton 360 Online kliknite na možnosť Nastavenia.

 2. V okne Nastavenia v časti Podrobné nastavenia kliknite na možnosť Ochrana proti nevyžiadanej pošte.

 3. Na karte Filter kliknite v riadku Výnimky adresára na tlačidlo Konfigurovať.

 4. V okne Vylúčené položky z adresára vyberte položku, s ktorou chcete pracovať.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete vykonať úpravu, kliknutím na tlačidlo Upraviť sa otvorí okno Upraviť e-mailovú adresu, zmeňte údaje a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete vymazať položku, kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK uložte a zatvorte okno Vylúčené položky z adresára.

Identifikácia odosielateľov nevyžiadanej pošty

Identifikácia oprávnených odosielateľov

O nastaveniach funkcie Norton AntiSpam

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15587232_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 31.10.2011