Iné produkty

Sledovanie správ v okne

Funkcia Sledovanie správ v okne pomáha zabezpečiť, aby trójske kone a nebezpečné programy nemohli vplývať na správanie sa aplikácie pri pripájaní sa na Internet bez spustenia výziev brány firewall.

Nebezpečné programy odosielajú správy Windows do okna Internetového prehliadača, ktorá zmení adresu URL prehliadača v adresovom riadku a presmeruje prehliadač na túto adresu. Keď je zapnutá funkcia Sledovanie správ v okne, vždy vás vyzve, keď sa nebezpečný program pokúša zmeniť adresu URL v okne internetového prehliadača. Vtedy môžete takéto programy povoliť, alebo zablokovať. Tieto programy, ktoré povolíte spustiť, sa automaticky zaznamenajú v dialógovom okne Sledovanie správ v okne.

Podrobnosti o programe si pozrite kliknutím na jeho zápis.

V nasledovnej tabuľke sa uvádzajú podrobné zápisy o programe.

Úplná cesta

Zobrazuje umiestnenie programu

Popis

Zobrazuje stručný popis programu

Verzia

Zobrazuje verziu programu

Digitálny podpis

Zobrazuje overenie digitálneho podpisu programu

Názov spoločnosti

Zobrazuje názov spoločnosti, ktorej patrí daný program

Kliknutím na voľbu Odstrániť môžete zvolený program odstrániť zo zoznamu, alebo kliknutím na voľbu Odstrániť všetky môžete zo zoznamu odstrániť všetky programy.

O Rozšírených nastaveniach Inteligentnej brány firewall

O Inteligentnej bráne firewall

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15477461_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 15.02.2011