Iné produkty

Import údajov funkcie Identity Safe

Údaje Identity Safe môžete importovať z predtým zálohovaného súboru. Údaje Identity Safe môžete importovať taktiež z prenosného profilu.

Pri importovaní údajov Identity Safe máte nasledovné možnosti:

 • Zlúčiť importované údaje s údajmi v trezore, do ktorého ste práve prihlásení.

 • Nahradiť existujúce údaje Identity Safe, uložené v trezore, do ktorého ste práve prihlásení, importovanými údajmi.

Keď pripojíte externú jednotku s prenosným profilom, údaje funkcie Identity Safe v prenosnom profile sa zlúčia s údajmi v trezore, ku ktorému ste práve prihlásení.

Na importovanie údajov funkcie Identity Safe môžete použiť nasledovné možnosti:

Importovať moje údaje z

Umožňuje vám prehľadávať a nájsť súbor, z ktorého chcete údaje Identity Safe importovať.

Keď pripojíte externú jednotku s prenosným profilom, ponúknu sa vám nasledovné možnosti:

 • Prenosný profil (Jednotka:Jednotka:\)

  Túto možnosť zvoľte, ak chcete údaje Identity Safe z prenosného profilu importovať do lokálneho trezora.

 • Súbor so zálohou

  Vyberte túto možnosť, ak chcete importovať údaje Identity Safe z predtým zálohovaného súboru.

Heslo

Umožňuje vám zadať heslo.

Musíte zadať to isté heslo, ktoré ste zadali pri zálohovaní údajov. Ak sa pokúšate importovať údaje zo svojho prenosného profilu, zadajte heslo k tomuto profilu.

Počas importu údajov:

Umožňuje výber možností importovania.

Vaše možnosti sú:

 • Zlúčiť s existujúcimi údajmi

  Umožňuje vám zlúčiť importované údaje Identity Safe s údajmi v trezore, do ktorého ste práve prihlásení. Zlúčením údajov sa importované údaje pridajú k údajom, ktoré ste už uložili.

 • Nahradiť existujúce údaje

  Umožňuje vám nahradiť importovanými údajmi Identity Safe údaje v trezore, do ktorého ste práve prihlásení. Nahradením údajov sa údaje, ktoré ste už uložili, prepíšu importovanými údajmi.

Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, keď importujete údaje Identity Safe zo súboru so zálohou.

Po zlúčení pôvodné údaje odstrániť

Umožňuje vám vybrať, že po importovaní chcete údaje Identity Safe z prenosného alebo miestneho profilu odstrániť.

Táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď importujete údaje z prenosného profilu.

Exportovanie a importovanie údajov funkcie Identity Safe

Import údajov funkcie Identity Safe

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

Riešenie mi pomohlo pri vyriešení môjho problému.

Áno Nie

Pomôžte nám pri vylepšení tohto riešenia.

Ďakujeme vám za pomoc pri zlepšení používateľskej skúsenosti.

Čo chcete urobiť ako ďalšie?

Vyhľadajte riešenie alebo nás kontaktujte.

DOCID: v15477295_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 24.04.2011