Úprava poznámok

Možnosť Upraviť poznámky vo funkcii Identity Safe vám pomôže uložiť a spravovať vaše citlivé osobné údaje. Ak máte niekoľko identifikačných čísiel, spravovanie všetkých týchto čísiel môže byť náročné. V časti Úprava poznámok sa ukladajú veľmi bezpečným spôsobom všetky vaše citlivé identifikačné údaje a keď ste na Internete, umožňuje vám ich ľahké používanie. V časti Úprava poznámok môžete uložiť svoje číslo sociálneho poistenia, číslo vodičského preukazu, číslo zmluvnej poistky a číslo pasu. Tiež sem môžete ukladať čísla súkromných účtov, kombinácie zámkov, dokumenty, poznámky, čísla leteniek, bankových účtov, otázky narušenia bezpečnosti a právne a finančné informácie.

Máte nasledovné možnosti:

Názov

Umožňuje vám zobraziť zoznam všetkých vami vytvorených poznámok.

Tento zoznam sa aktualizuje vždy, keď uložíte poznámky, ktoré ste vpísali do časti Podrobnosti.

Podrobnosti

Umožňuje vám zadať názov pre poznámky a informácie o vami vytvorených poznámkach.

Vytvorenie nových poznámok

Umožňuje vám vytvoriť nové poznámky.

Úprava poznámok

Umožní vám upraviť poznámku.

Odstránenie poznámok

Umožní vám odstrániť poznámku.

Informácie o funkcii Úprava poznámok

Úprava poznámok

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15477015_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 14.04.2011