Identifikačná karta

Keď Identity Safe používate na spravovanie osobných údajov, vaše osobné údaje sú zabezpečené pred zlodejmi identity a programami na zaznamenávanie klávesových úderov.

Identity Safe vám umožňuje zadávať vaše osobné údaje pod nasledovnými kategóriami:

Všeobecné

Môžete vkladať údaje ako napríklad názov karty, meno, pohlavie a dátum narodenia. Môžete tiež uviesť heslo a vašej karte zaistiť dodatočné zabezpečenie.

Keď vytvoríte kartu, región karty sa nastaví na štandardnú oblasť používateľa. Ak prehľadávate inú internetovú stránku, než je štandardný región a používate kartu v takom tlačive, políčka sa nemusia správne vyplniť. Napríklad, vaša karta má nastavený štandardný región Spojené štáty, ale vy ste na francúzskej internetovej stránke. V tomto prípade musíte používať na vyplnenie tlačiva na internetovej stránke kartu s Francúzskom ako región.

Kontakt

Do tejto tabuľky môžete vpisovať svoje kontaktné údaje. Kontaktné údaje zahŕňajú e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne čísla.

Kreditná karta

Do tejto tabuľky môžete vpisovať údaje z kreditnej karty. Môžete vpisovať štandardné údaje z kreditnej karty, ako napríklad typ karty, dátum konca platnosti a číslo karty. Nemôžete zapísať číslo karty, ktoré má viac ako 16 čísiel.

Z bezpečnostných dôvodov funkcia Identity Safe nezobrazuje celé číslo kreditnej karty. Zobrazuje len posledné štyri čísla.

Okno Úprava kariet identity môžete otvoriť aj z ponuky Identity Safe na paneli nástrojov Norton Toolbar.

Informácie o funkcii Úprava kariet

Upravovanie, mazanie alebo kopírovanie kariet

Ďakujeme vám!

Ďakujeme vám, že používate podporu Norton.

< Späť

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v15476968_N360_N360SOS_6_sk_sk
Operačný systém: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Naposledy zmenené: 06.11.2011